Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Thông báo về thủ tục cử quốc ca Việt và Đức

Thông báo về thủ tục cử quốc ca Việt và Đức

Kính gửi các Tổ chức Chống cộng của Người Việt Quốc gia tại CHLB Đức,

Kính thưa quí vị,

Trong thời gian qua, bản thân Liên Hội cũng như một số Hội đoàn địa phương chủ trương tạo nên và/hoặc mở rộng mối liên lạc với các tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hoá, truyền thông Đức quốc; từ đó tại các buổi hội họp thường có tiết mục nghi lễ khai mạc qua chào quốc kỳ và hát quốc ca cả Việt lẫn Đức.
Để có một cơ sở pháp lý vững chắc cho tiết mục này, Liên Hội đã viết văn thư đề ngày 21.03.2014 gửi Nha Nghi lễ Bộ Ngoại giao CHLB Đức (Protokollabteilung, Auswärtiges Amt, 11013 Berlin) để xin ý kiến.
Ngày 25.03.2014, qua điện thư và điện thoại, giới chức hữu trách tại Bộ Ngoại giao giải thích không có qui định chặt chẽ và chính xác về vấn đề này nhưng theo truyền thống bang giao quốc tế, nghi thức chào quốc kỳ và cử quốc ca dành chào quốc kỳ và hát quốc ca của quốc gia bạn trước, còn phần chào quốc kỳ và hát quốc ca Đức thì tiến hành sau. Dùng điện thoại để tiếp tục giải thích bổ túc, giới chức hữu trách Đức cho biết để trả lời câu hỏi cụ thể của Liên Hội, Bộ Ngoại giao đề nghị chúng ta cử hành chào quốc kỳ và hát quốc ca Đức trước, chào quốc kỳ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hoà sau, tại các buổi sinh hoạt do chúng ta đứng ra tổ chức.
Nhân dịp này, Liên Hội kính xin phép quí Tổ chức để được trân trọng lưu ý quí vị là quốc kỳ Đức có ba màu đen, đỏ, vàng và khi thượng kỳ, phần màu đen phải ở phía trên.
Trân trọng kính chào quí vị trong tinh thần kiên trì chống cộng qua chủ trương tương thân Việt-Đức.

Bonn, ngày 25.03.2014,
TM Ban Chấp Hành Liên Hội,
Chủ tịch,

BS Trần Văn Tích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét