Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Việt Nam Dân Đen: Những cựu lưu học sinh Việt Nam tại Moritzburg, Dr...

Việt Nam Dân Đen: Những cựu lưu học sinh Việt Nam tại Moritzburg, Dr...: Hà Nội, ngày 28/5/2016 Kính gửi Ngài Thị trưởng Jörg Hänisch Ngài Thị trưởng kính mến!   Chúng tôi là Ngụy Hữu Tâm và Phạm Công, những ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét