Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

THƯ MỜI: 30.05.2015 - Odenwald ; Đức Quốc                        CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
                                                       TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN

                                             Verein der Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlinge
                                                                   Im Odenwald und Umgebung e.V.
                                         -------------------------------------------------------------------------------

                                                                     THƯ MỜI
                                                          40 NĂM QUỐC HẬN
Kính gởi : Ban Chấp Hành Liện Hội –Tập thể Chiến Sỹ QLVNCH -  Qúy Hội Đoàn, Đoàn Thể - Qúy Đảng phái chính trị - Qúy Thân Hào Nhân Sỹ cùng Qúy Đồng Hương tỵ nạn cộng sản.
Kính thưa Qúy Vị, 40 năm dưới sự thống trị sắt máu của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, với chính sách chủ trương lấy bạo lực làm nền tảng cai trị, lấy chính sách ngu dân để dần đưa đất nước trên con đường Hán hóa. Nhân dân ta thán, người người kêu than; công an, nhà tù là vũ khí sắc bén để duy trì chế độ.
Lòng dân nay đã thấm, đã hiểu rỏ bản chất và bộ mặt thật của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, đường hướng quật khởi như sóng triều dâng đã bùng lên khắp nơi, khắp trên ba miền thân yêu của Tổ Quốc. ´´Bắc, Trung, Nam lòng dân sôi sục. Chờ ngày quang phục Quê Hương. Lật đổ bạo quyền, thoát vòng Hán hóa.´´
Với sự phối hợp của Tập Thể Chiến Sỹ QLVNCH tại Đức Quốc và Hội Người Việt TN cộng sản tại Köln, cùng sự hổ trợ của Hội Phụ Nữ Văn Hóa người Việt tỵ nạn tại Frankfurt, Hội người Viêt tỵ nạn cộng sản Mönchengladbach, Hội Ái Hữu Người Việt Miền Trung tỵ nạn cộng sản tại Âu Châu, Ban Văn Vũ Điễm Sáng tại Darmstadt và nhóm Anh Chị Em người Việt tỵ nạn cộng sản tại Frankfurt ,Cộng Đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Odenwald sẽ tổ chức buổi ´´Tế Lễ Hồn Tử Sỹ´´và ´´40 năm Quốc Hận´´vào ngày 30 tháng 05 năm 2015, vào lúc 16:00h ( từ 16:00h đến 23:00n) tại địa điễm
                                                                       Erbach Str.39
                                                   64747 Breuberg –Neustadt

Ngòai ra, để đồng hành cùng lòng dân Quốc Nội, chương trình văn nghệ ´´đấu tranh´´ sẽ được Qúy Hội Đoàn cùng Qúy Anh Chị Em người Việt tỵ nạn cống hiến.
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Odenwald trân trọng kính mời toàn thể Qúy Vị vui lòng sắp xếp công việc riêng tư dành thời gian đến tham dự và cùng nhau chia xẻ nổi đau của Quê Hương.

Kính thư,
TM Ban Chấp Hành.

Lê Trung Ưng

*Ghi Chú : Liên lạc.
-Lê Trung Ưng : Tl : 06062-608832 ; E.Mail:hongthuy467@t-online.de
-Nguyễn Văn Ngàn : Tl: 06062-9102298 ; E.Mail :tanthanhnguyen16@yahoo.com
-Qúy Vị ở xa xin vui lòng liên lạc để sắp xếp chổ nghỉ qua đêm.
-Buổi ăn chiều tối BTC khoản đải.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét