Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013


Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tham dự Hội Nghị „Đa Dạng và Hội Nhập tại Âu Châu“

Ngày 04.6.2013 vừa qua ông Nguyễn Văn Rị và ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh thuộc Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn đã tham gia Hội Nghị „Đa Dạng và Hội Nhập tại Âu Châu“ do viện Konrad-Adenauer-Stiftung tổ chức tại Berlin.

Trong phần chào mừng ông chủ tịch viện Konrad-Adenauer-Stiftung Tiến Sĩ Hans-Gert Pöttering (cựu chủ tịch Quốc Hội Âu Châu) nhấn mạnh, Hội Nhập không phải là đường một chiều. Hội Nhập là sinh hoạt hai chiều. Hội Nhập có nghĩa là học hỏi của nhau.
Kế đến nữ Giảng Sư Tiến Sĩ (GS TS) Maria Böhmer, bộ trưởng đặc trách di dân, tỵ nạn và hội nhập, đã thuyết trình về đề tài „Đa Dạng là Cơ Hội“: Cộng Hòa Liên Bang Đức (CHLBĐ) là một quốc gia di dân. CHLBĐ là một quốc gia hội nhập. Trong số 80,2 triệu dân cư có 15 triệu người ngoại quốc. Trong số 15 triệu người ngoại quốc đó có 8,8 triệu người có quốc tịch Đức.

Theo Hội Đồng Chuyên Gia của chính phủ nền kinh tế Đức càng lúc càng trở nên hấp dẫn cho các chuyên viên ngoại quốc, nhất là sau khi đạo luật công nhận các bằng cấp ngoại quốc được thông qua và có giá trị từ tháng tư 2012. Theo GS TS Maria Böhmer điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục sống lối cư xử săn đón và cởi mở với những người di dân cũng như trọng vọng những người có gốc ngoại quốc đã sống và đóng góp nhiều năm cho xã hội Đức, vì họ là những người xây dựng đầu cầu hội nhập và vì họ là những viên đại sứ của hội nhập.
Trong phần thảo luận nhóm có 3 diễn đàn với ba đề tài cùng những diễn giả từ các quốc gia Áo, Thụy-Điển, Hòa-Lan, Gia-Nã-Đại, Vương-Quốc-Anh cũng như các tổ chức xã hội, văn hóa, khoa học và kinh tế: „Hội Nhập nhờ học vấn và công việc“; „Góp phần sinh hoạt chính trị và chỗ đứng trong xã hội“; „Tôn Giáo -  Thiết lập khoa thần học Hồi Giáo tại các trường đại học tại Âu Châu“. Liên-Hội Người Việt Tỵ Nạn đã cùng đóng góp chia xẻ kinh nghiệm hội nhập của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Đức với các tham dự viên của Hội Nghị.

Ông  Nguyễn Văn Rị và ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh trong phần thảo luận

Ông Nguyễn Văn Rị và ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh gặp gỡ
TS Hans-Gert Pöttering chủ tịch viện Konrad-Adenauer-Stiftung
(cựu chủ tịch Quốc Hội Âu Châu)

Ông Nguyễn Văn Rị gặp gỡ GS TS Maria Böhmer, bộ trưởng đặc trách di dân, tỵ nạn và hội nhập.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét