Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013


NGÀY TÀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ ĐẾN
  
Kính thưa quý v,
Bước vào đu năm 2013, ti Vit Nam đang dy lên phong trào ca nhng tng lp qun chúng đòi hi nhà cm quyn cng sn Hà Ni phi có s thay đi tn gc v h thng chính tr và lut pháp:
Khi đu là Kiến Ngh Thư ca 72 nhân sĩ gi đến Quc Hi vi nhng đ ngh c th v Bn Hiên Pháp trong tương lai. Tiếp  theo đó là Lp Trường ca các t chc tôn giáo như Công Giáo, Pht Giáo VN Thng Nht, Pht Giáo Hòa Ho. Đc bit là Bn Lên Tiếng ca Các Công Dân T Do, và phn khi hơn na là thành phn tuổi trẻ đã nhp cuc…
C th chính yếu ca nhng yêu sách này là nhà cm quyn CS Hà-Ni phi t chc mt „Quc Hi Lp Hiến“  gm đi din đ mi thành phn khuynh hưng chính tr t ngưi dân đ san tho mt Bn Hiến Pháp hoàn toàn mi và đem ra Trưng Cu Dân Ý cho toàn th  Quc Dân đưc hành x  Quyn Công Dân ca mình mt cách đúng nghĩa.

Nhìn vào s hưng ng đông đo ca hàng chc ngàn ngưi trong cũng như ngoài nưc ký tên trên các Bn Lên Tiếng và Kiến Ngh nói trên.
Chúng ta xác quyết được rng đây là một bước khi đu phn khi ca đông đo qun chúng, h đã vượt qua bao ni s hãi trước s đàn áp tàn bo ca chế đ đc tài chuyên chế cng sn vn ng tr trên đt nước gn 70 năm qua.
Đây cũng là mt s thách thc nghiêm trng mà Ngưi Dân trong nước đang trc din vi đng cng sn Vit Nam, nhm buc đng cng sn phi chp nhn vai trò “ Quyn Dân Tc T Quyết ” trong mi sinh hat chính tr văn hóa cũng như kinh tế và xã hi ca Quc gia.
Chúng ta nhn rõ có mt s đng thun rt cht ch gia gii trí thc, gii thanh niên tr tui và nht là gii qun chúng tôn giáo trong công cuc tranh đu bt bo đng này , nhm xây dng mt th chế tht s t do dân ch và nhân bn cho đt Vit.
 Chúng ta toàn th ngưi Vit T Nn cng sn hi ngoi phi tnhn thy có trách nhim h tr tích cc cuc tranh đu vì s sng còn ca dân tc Vit.
Trên thc tế công cuc tranh đu bt bo đng này chc chn s mang đến cho đng bào quc ni nhng th thách nguy him, nhưng  nhnhng yếu t bàng quan trong nưc và trên thế gii, s thành công như tt ccác cuc tranh đu giành tdo t hơn hai mươi năm nay ca các dân tc thuc Đế quc Nga Sô cũ và các nưc chư hu Đông Âu.
Hin chúng ta đang đng trưc mt thi cơ lch s thun li nht vì trong nưc s s hi đang dn tan biến:
Dân chúng b áp bc, bóc lt, cưp đot rung vưn, đã ni dy chng li cưng quyn nhiu đa phương, trí thc, lao đng, ngay c nhiu cu đng viên cng sn cao cp cũng đang đòi hi thay đi th chế chính tr, tr li quyn làm ch cho dân.
Cuc din biến hòa bình đã hình thành và đang tiến ti hi chung cuc. Nên hơn lúc nào hết, chúng ta phi cnh giác và đ phá các lun điu tiêu cc, buông xuôi mà mt s ngưi Vit bi quan, an phn đã vô tình tung ra và hn nhiên b cng sn  đi lt chng cng khai thác ti đa trong khuôn kh sách lưc ni tuyến ca chúng vào trong cng đng ngưi Vit hi ngoi đ chia r chúng ta như chúng đã thc hành by lâu nay !!!
Ngày tàn ca đng cng sn Vit Nam đã đến càng lúc càng gn và chúng ta hãy sn sàng cùng vi đng bào trong nưc dp b đi cái chế đ phi nhân ny đ làm nên mt trang s mi cho Quc Gia và Dân Tc.
Đ đt được mc đích trên, xin tt c chúng ta hãy nht lot đng lên đc bit cùng vi tui tr và các tiếng nói dân ch trong nước không phân bit giai cp, chính kiến,  tôn giáo, sc tc, và c hàng ngũ b đi, công an, lc lượng công nhân  cùng đng tình đng v phía người dân đ giành li quyn làm ch thc s vn mng ca đt nước.
Mùa Quốc Hận 2013
Hi Ngưi Vit T Nn tai Köln – Germany

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét