Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

Trật  tự thế giới mà chúng ta đang sống Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền được xiển dương như một gía trị căn bản cho quyền sống của một con người. Nhưng  bóng tối của bạo lực từ những chế độ độc tài cộng sản vẫn còn đang đe dọa lên thân mệnh bé nhỏ của những con người công chính. Hẳn chúng ta biết một Mandela của Nam Phi 28 năm bị giam hãm trong lao tù. Vì đứng lên dành quyền bình đẳng, chúng ta không quên một Aung San Suu Kyi 21 năm quản  thúc tại gia vì là biểu tượng của Tự Do. Một Lưu Hữu Ba Nguyên Khôi Hòa Bình đang bị tù đày dưới chế độ độc tài Cộng sản Tàu. Nhưng thưa các bạn trên trái đất này còn có hàng ngàn hàng vạn Mandela  Aung San Suu Kyi, Lưu Hữu Ba trong bóng tối. Họ không may mắn được nhân loại thế giới biết đến họ là những Anh Hùng không tên tuổi xin nêu ra vài trường hợp điển hình trong số hàng ngàn tù nhân lương tâm ở Việt Nam.Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý người hơn 20 năm tù vẫn còn bị giam giữ chỉ vì đòi Tự Do Tôn Giáo Một Bác sĩ Nguyễn Đan Quế tiếng nói đối lập 20 Năm tù vẫn còn bị giam giữ tại gia.Một nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu được tuyên xưng là người tù thế kỷ dưới chế độ độc tài Cộng Sản. 
                                                                    Sơ lược về tiểu sử nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu Anh là Đại Uý Việt Nam Cộng Hòa,sau ngày Miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm ngày 30 tháng 04 năm 1975, anh cùng số phận Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà  bị lùa vào trại tập trung khổ sai mệnh danh « cải tại » sau sáu năm lao tù anh trở về với tấm thân rách nát trước sự đổ nát của cả đất nước đầy dẫy bất công áp bức. Là Nhạc Sĩ nặng lòng với quê Hương anh đã dùng ngòi bút tiếng hát sáng tác những nhạc phẩm mô tả sự băng hoại của xả hội tham quan ô loại và sư sự thống khổ của người dân dưới chế độ Cs Việt Nam. Bạo quyền Hà Nội một lần nữa bắt giữ anh, tuyên án Tử Hình và sau giảm xuống chung thân khổ sai nay đã hơn 30 năm Nguyễn Hữu Cầu vẫn còn bị biệt giam dù đôi mắt đã mù lòa cùng với chứng bệnh Tim, Nảo hậu qủa của tra tấn, cực hình ,lao tù khắc nghiệt sự sống của anh đang vô cùng nguy kịch có thể nói là vô vọng. Nhưng nhà cầm quyền Cộng Sản vẫn không cho phép gia đình nhận lãnh anh ra ngoài điều trị.Và cũng không có chính sách y tế dành cho Tù nhân Chính TrịHỡi Các Bạn những người yêu chuộng Tự Do Công Bằng và Bác Ái Các Bạn Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí !Những Tổ Chức Nhân Quyền !'Xin hãy thể hiện Lương Tâm nhân loại trước tội ác tày trời của những nhà cầm quyền sắt máu độc tài Cộng sản còn xót lại trên trái đất'Xin hãy lên tiếng cho trường hợp của Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu và cho tất cả những Con Người Công Chính đang bị tù đày vì dám nói lên sự thật.
Rất mong tất cả các bạn những người nhận được lá thư này xin phổ biến rộng rải với tất cả phương tiện hệ thống truyền thông và gởi đến những Cơ Quan Quốc Tế Nhân Quyền Chính Phủ Thượng Nghị Sĩ của các Quốc gia yêu chuộng Tự Do Dân Chủ xin dành một giây lắng lòng nghĩ đến những người tù Lương Tâm và xin quan tâm đặc biệt cho Người Tù Thế Kỷ Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu
.

Trân TrọngNguyễn Thị Ngọc Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét