Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Hạ Cờ Đỏ Sao Vàng tại Nhà Thờ ở Fresno City ngày 15/ 3/2015

alt
 
  Cộng Đồng Việt Nam hạ cờ đỏ sao vàng
tại nhà thờ Deliverance House of Prayer Ministries
ở Fresno City, CA - Hoa Kỳ ngày 15 tháng 3 năm 2015
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét