Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Lễ tưởng niệm trước di cốt Tướng Nguyễn Khoa Nam:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=Nc1F--GFuXw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét