Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

26. April 2014 Biểu Tình chống Cộng, nhân Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 39, tại Frankfurt am Main.


Hình ảnh cuả Tín Nguyễn.


----------

 
 
Sent: Sunday, April 27, 2014 11:36 AM
Subject: Sau 39 năm, ngày cs cưỡng chiếm miền Nam...
 
Sau 39 năm, ngày cs cưỡng chiếm miền Nam tự do, tàn phá đất nước và bán đất dâng biển cho tàu cộng. Người Việt tị nạn cs tại Đức quốc đã biểu tình phản đối và lên án chế độ với chính sách cai trị ngu dân và làm tay sai cho tàu cộng trước tòa tổng LS cộng sản tại Frankfurt am Maim
Bildanzeige nicht möglich

Album von Trungduong Tnguyen anzeigen oder kommentieren »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét