Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

HÒA GIẢI HÒA HỢP VỚI CỘNG SẢN CHÍNH LÀ….

Xin vui lòng phổ biến rộng rãi đến các thành phần mà đến ngày hôm nay vẫn còn ước mơ cái bánh vẽ của cộng sản. Đa tạ

HÒA GIẢI HÒA HỢP VỚI CỘNG SẢN CHÍNH LÀ….
 
1. Hòa giải hòa hợp với cộng sản là ủng hộ một chế độ ‘đảng bóc lột người’, bao che kẻ thù đã dùng kẽm gai súng đạn để cai trị trên 80 triệu dân Việt Nam từ 63 năm nay. Hành động hòa giải chính là một hình thức pháp lý để hợp thức hóa sự tồn tại của tập đoàn khát máu cộng sản trên đất nước Việt Nam.
 
2. Hòa giải hòa hợp với cộng sản là mặc nhiên đồng lõa vấn đề tham nhũng của chế độ Hà Nội, có nghĩa là hợp thức hóa tất cả những gì mà cộng sản đã ăn cướp từ Tổ Quốc đến vơ vét của người dân kể từ ngày chúng cướp chính quyền miền Bắc (1945) và xua quân vào cưỡng chiếm miền Nam (1975).
 
3. Hòa giải hòa hợp với cộng sản là một hành động phá hoại trực tiếp, bóp chết các phong trào tranh đấu, làm mất niềm tin của những người đã và đang xả thân hy sinh mạng sống đứng lên đòi tự do dân chủ trong nước, đồng thời chính là ngọn giáo đâm thẳng vào cộng đồng người Việt tự do hải ngoại.
 
4. Hòa giải hòa hợp với cộng sản là phản bội lại Tổ Quốc, Dân Tộc, chính thể Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những người đã nằm xuống trong cuộc chiến chống quân xâm lăng cộng sản, là phản bội những người đã chết cho Tự Do trong trại tù cải tạo cũng như trên các ngả đường trốn chạy cộng sản. Chính những hy sinh xương máu của những người chết bởi bàn tay Cộng sản đã thức tỉnh lương tâm nhân loại cũng như đầu tư tình cảm thế giới tự do để họ mở rộng vòng tay đón tiếp và nuôi dưỡng những người mất tổ quốc, trong đó có thành phần mà ngày nay đang cổ võ hô hào hòa giải hòa hợp.
 
ĐINH LÂM THANH
(Trích bài viết ‘Hòa Giải Hòa Hợp Với Cộng Sản Là Tự Sát’ trong ‘Niềm Đau Còn Đó’ xuất bản năm 2010 tại Hoa Kỳ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét