Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Người Tù Trần Huỳnh Duy Thức

Trần Huỳnh Duy Thức  
 
Đêm như dần sáng ..  
Đàn cá trở mình ...  
Nước biển như trong trở lại  
Trong nhà tù ngọn nến sáng hơn  
   
Có phải ngọn nến sáng hơn khi dần tàn lụi  
Ngọn nến tàn của bọn cường khấu nước ta..?  
Hay ý chí quật cường của người tù chính trị..?  
Trần Huỳnh Duy Thức tỉnh thức trong khi bao nhiêu người còn ngủ ... 
Tinh thần ấy, hy sinh vì đất nước  
Chọn làm cổ thụ tại quê hương ...  
hơn là làm cây sậy sống tại đất nước người  
Tinh thần đó tinh thần cha ông chúng ta thuở trước  
   
Trước bọn xâm lăng không chịu cúi đầu  
Trước lực áp đảo của quân thù không hề khiếp sợ  
Đánh chúng thất điên bát đảo  
phải ngậm ngùi công nhận  
Đất nước này là của dân Việt phương Nam  
   
Ngày nay bọn Thái thú tân thời  
Ngậm miệng ăn tiền, đất đảo dâng cho chúng  
Lòng người dân căm phẫn  
Chúng dùng ngục tù ngăn ý chí người dân  
   
Trần Huỳnh Duy Thức, người của toàn dân  
Thân trong ngục tù, tinh thần dõi theo bước chân của những người yêu nước  
Tất cả sẽ một lần tỉnh thức  
Cùng góp tay đưa nước nhà qua đại họa Hán Tàu  
 
Đặng Quang Chính


--

---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét