Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Người dân cắt cờ, không cho Công An treo cờ trước nhà.

Người dân cắt cờ đỏ, không cho bè lũ côn đ công an treo cờ máu trước nhà khi bọn vc bán nước ác ôn kỷ niệm 2 tháng 9.


"Nếu nói yêu nước là phải treo cờ thì tôi sẽ treo CỜ VÀNG!"


SnapShot01.jpg
SnapShot03.jpg
- Người đàn bà dùng dao chặt cờ : "Cái đảng tồi bại ... Cái đảng thối nát ... quay phim đi rồi đưa lên cho khắp thế giới đều biết....
- Sao không đem ra Hoàng Sa Trường Sa mà treo mới có ý nghiã...
- Treo cờ Vàng thì tui cho treo

Điều thực tế này đã chứng minh cho toàn dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét