Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Cáo Phó

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Chúng tôi vô cùng thương tiếc và  trân trọng báo tin đến Quý Đồng Hương cùng Thân Hữu:
Anh Nguyễn Văn  Mỹ (Bảy Tình)
đã  qua đời vào ngày 18.10.2014 vào lúc 14:15 tại Breuberg.
Thật sự đây  là một nổi đau , một mất mát lớn trong Cộng Đồng người Việt chúng ta tại vùng Odenwald.
Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CS vùng Odenwald xin trân trọng gởi lời chia buồn đến Gia Quyến và nguyện cầu cho Linh Hồn Anh sớm về cỏi cực lạc .

Địa chỉ của gia đình anh Nguyễn Van Mỹ:   
Heubacherstr. 30
64747 Breuberg

T.M.Ban Chấp Hành
   Lê Trung Ưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét