Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

28.9: Ngày Quốc tế cho Quyền Được Biết

Chúng Tôi Muốn Biết


Dân Làm Báo - Mỗi năm vào ngày 28 tháng 9, khoảng 100 quốc gia và 60 tổ chức phi chính phủ tổ chức chào mừng ngày Quốc Tế - Quyền Được Biết. Đối với thế giới, quyền được tiếp cận thông tin là một quyền làm người quan trọng và thiết yếu cho sự minh bạch và trách nhiệm của nhà nước. Quyền Được Biết cũng tạo cơ hội cho công dân tham gia tích cực và hiệu quả cho những quyết định liên quan đến sự điều hành đất nước.
Ngày Quốc Tế cho Quyền Được Biết bắt đầu vào năm 2002 khi những tổ chức quốc tế về tự do thông tin trên khắp thế giới tụ họp tại thủ đô Sofia của Bulgaria và thành lập mạng lưới FOI - Freedom of Information - Tự do thông tin. Đây là một mạng lưới toàn cầu hoạt động nhằm cổ xúy quyền được tiếp cận thông tin cho tất cả mọi người, cũng như lợi ích đạt được bởi những chính phủ mở rộng, minh bạch và có trách nhiệm.

Ngày 28 tháng 9 là ngày mà các thành viên của FOI, các chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, phương thức và những thành quả đạt được trong tiến trình phát triển tự do thông tin.

Sau hơn 10 năm phát động toàn cầu, ở nhiều quốc gia thành quả của Quyền Được Biết đã vượt xa mục tiêu ban đầu. Nhiều nước đã mở rộng thông tin không những cho công dân của nước mình mà còn tham gia vào một hệ thống dữ kiện to lớn để cùng chia sẻ những thông tin liên quan đến lợi ích liên quốc gia.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét