Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Thư kêu gọi không mang cờ đỏ sao vàng
Thân gởi các anh chị em du học sinh và đồng bào từ trong nước đang có mặt tại hải ngoại,
Để lên án Trung Cộng trong việc xấm lấn lãnh hải Việt Nam, nhiều anh chị em du học sinh và công nhân từ trong nước đang ở hải ngoại cũng muốn tham gia hoặc tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Chúng tôi muốn gởi lời đến các bạn, đừng để tòa đại sứ Việt Cộng lợi dụng lòng yêu nước của quý bạn qua việc dùng Cờ Đỏ Sao Vàng của đảng Cộng Sản Việt Nam đi biểu tình chống Trung Cộng. 
Các anh chị em có thể thấy rõ ràng, ở trong nước, Cộng Sản không cho phép thanh niên, sinh viên biểu tình chống Trung Cộng.  Cộng Sản Việt Nam ra lệnh cho công an, du đảng hành hung, bắt bớ các thanh niên, sinh viên, đồng bào đi biểu tình chống Trung Cộng, thì tại sao ở hải ngoại tòa đại sứ Việt Cộng lại khuyến dụ các anh, chị,  em chống Trung Cộng? Họ chỉ muốn lợi dụng lòng yêu nước của quý vị để họ có dịp phô trương cờ đảng Cộng Sản Việt Nam gây xáo trộn nơi các anh chị em đang sinh sống và tạo mối bất hòa cho mọi giới đồng bào Việt Nam tại hải ngoại.
Hơn nữa, đảng Cộng Sản Việt Nam là nhóm người tay sai của Trung Cộng, bán nước cho Trung Cộng, do đó không có lý do gì tòa đại sứ Việt Cộng lại khuyến khích các anh chị em chống Trung Cộng! Nếu vì lòng yêu nước, các anh chị em không quen dùng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, các anh chị em chỉ cần mang những bảng hiệu, biểu ngữ đến các tòa đại sứ Trung Cộng và Việt Cộng để chống Trung Cộng, xin đừng dùng  cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam để gây mâu thuẫn với những đồng bào tỵ nạn Cộng Sản đang sinh sống tại địa phương.
Trân trọng,  
Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario. 
Request letter
Re: Do not carry the red flag with yellow star while attending anti-China protests overseas.
Dear fellow Vietnamese students and citizens currently present overseas,
In condemning Communist China regarding their encroachment of Vietnam’s territorial waters, many Vietnamese overseas students and workers are interested to participate anti-China protests organized by us. We would like to remind you that you should not let the Embassy of Communist Vietnam take advantage of your patriotism over the use of the the red flag with yellow star during anti-China protests.
You can see clearly that inside the country, Vietnam’s communist authority does not allow anti-China demonstrations. They let out their police and People's Public Security forces (including organized hooligans) to blatantly beat up and arrest demonstrators. Then why does Vietnamese Embassy entice you to carry the red flag and show up at the anti-China protests? They just want to take advantage of your patriotism to flaunt the communist flag, to cause disturbance and to create dissension amongst Vietnamese communities overseas.
Moreover, the Communist Party of Vietnam merely is a group of servants of Communist China, sells out to China. Therefore, the Vietnamese embassy does not have any good reason to encourage you to protest against China. If, for patriotism, you are not familiar with the three red-striped yellow flag, you can just carry placards and banners to the Chinese Embassy to protest. Do not carry the red flag of the Communist Vietnam since it might cause conflict with many fellow Vietnamese living in exile who were victims of communist in past.
Sincerely, 
Thu Duc Military Academy Alumni Association, Ontario.
(Phan Hạnh chuyển ngữ.) 

Xin vui lòng phổ biến.
ĐHS.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét