Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu


Bà con hãy tìm đường chạy ra nước ngoài cho sớm như hồi 1975 kẻo bọn Tàu cộng đến cai trị thì chạy không kịp nữa!
Một vị ni sư bị đối xử tàn nhẫn:
 
                                      Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu ...
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kpc3wmwKit0


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét