Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Erbacher Kerwemarkt - Odenwald


                                                        Erbacher Kerwemarkt -Odenwald

                                                

        CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
                  TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN
                   Verein der Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlinge
                                       Im Odenwald und Umgebung e.V.


                --------------------------------------------------------------------
                                               THƯ MỜI                                            
Kính gởi : Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể , Quý Đồng Hương.                                           
v/v : Tham dự Erbacher Kerwemarkt( Chính Quyền Thành Phố Erbach-Odenwald tổ chức ).

Trong ngày Hội lớn do thành phố Erbach tổ chức,  được sự kêu gọi của Chính Quyền, Cộng Đồng Người Việt TNCS Odenwald sẽ có một gian hàng bán thức ăn thuần tuý Việt Nam.Gian
Hàng này có bảng hiệu quảng cáo : ´´ Hilfe für Flutopfer in Deutschland´´.

Kính thưa Quý Vị, trong số Chúng ta, có vị năm, mười năm, có Vị hơn hai mươi năm. Chúng Ta đã an cư,lập nghiệp, con cái thành đạt và có cuộc sống ổn định sung túc. Ngày Hội lớn Erbacher Kerwemarkt là một cơ hội nho nhỏ để Chúng Ta có thể thể hiện tấm lòng đối với đất nước đã cưu mang chúng ta. Đất nước này cũng là Quê Hương thứ hai của Chúng Ta.

Cách đây mười năm, cũng đã xảy ra một trận bão lụt lớn-nhưng trận bão lụt vừa qua ( tháng 6.2013 )  được đánh giá là tàn khốc hơn. Sự thiệt hại không tưởng so với mười năm trước.
Chúng Tôi trân trọng kính mời Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Quý Đông Hương tích cực cùng tham gia vào ngày Hội hầu thể hiện tấm lòng của người Việt Tỵ Nạn đối với Quê Hương thứ hai.

Nếu tính bằng móc thời gian thì cũng hơi muộn. Quan trọng là tấm lòng-Sự thiệt hại qua sự thống kê  của trận bão lụt trên 6 tỷ Euro ( tin tức trên mạng )- Sự đóng góp của Chúng Ta chỉ là hạt cát trên bải sa mạc, tuy nhiên ´´của ít, lòng nhiều´´. Có còn hơn không.
 Ngày giờ và thời gian ngày Hội:   Erbacher Kerwemark, ngày 08.09.2013
                                                                  ( trung tâm phố Erbach )

                                                                    Từ 11:00h đến 18:00 h

Trân trọng kính chào,
T.M. Ban Chấp Hành
        Chủ Tịch

    Lê Trung Ưng

*** Ghi chú : - Trực tiếp tham gia, xin vui lòng liên hệ :
                          Ông Lý Minh Thanh : Tl 06061-701743
                                                 Handy : 0151-22033365
                                       ( Phụ Nữ mặc áo dài truyền thống )

                       -Không tham dự đươc có thể ủng hộ bằng hiện kim:
     Chuyển vào Konto :     Gemein.d.vietn.Flüchtlinge in Odw.u.Umgeb.e.V.
                                            Kn: 0042005215
                                            Bkz : 508 519 52
          Verwendungszweck: HILFE FÜR FLUTOPFER IN DEUTSCHLAND

***Mọi sư ủng hộ đều được chuyển cho Caritas.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét