Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

TÌM THÂN NHÂN

1/ Tìm thân nhân

Tôi nhận được tin một người lính VNCH chết, trên thẻ bài ghi tên là Huỳnh
Kim mang số quân: 73/143.050 ,loại máu A+, vừa mới được tìm thấy tại nhà
Ông Nhiêu Khánh Đàm, Ở gần cửa Chánh Tây, Huế, địa chỉ email :
nhieukhanhdam@yahoo.com. Hài cốt anh Kim nay đã được gia đình ông Đàm cho
cải táng tại Xóm Hành (chân núi Ngự Bình) nơi có tượng đài vua Quang Trung.
Vậy ai là thân nhân anh Kim  thì xin liên hệ với ông Đàm.Hoặc nếu nhận được
tin nhắn này xin phổ biến dùm. Vô cùng cảm tạ.
 
2/ Betreff:  Kính gửi Các bác, các chú.... tù Cải tạo tại Hoàng Liên Sơn TIM TUNG TICH CUA CO THIEU TA LE DINH AN
   
 Kính gửi Các bác, các chú!
Con rất mong các bác, các chú là đồng đội, là những người bạn, những người thân có biết tin tức về Cậu của con hãy gúp con tìm được nơi Cậu con đang an nghỉ để chúng con được thắp cho Cậu một nén nhang, mong  Cậu của con được siêu thoát.
Cậu của con
- THIẾU TÁ LÊ ĐÌNH AN QUẬN TRƯỞNG QUẬN AN NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
bị mất tích ti  nhà tù Cải tạo Hoàng Liên Sơn  
Kinh Xin Quý Chú Quý Bác ở tù chung với Cậu An con tại Hoàng Liên Sơn giúp gia đình con .
xin liên lạc email về Ha Nguyen <h_nguyen01@yahoo.com>
  Con  tên là Haley Nguyen )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét