Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Lời Cảm Tạ

LỜI CẢM TẠ  
CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN ODENWALD
                                                                       
 
Chúng Tôi xin chân thành cảm tạ :

-          Ông Dương Trường Cửu M.C. – Frankfurt.
-       Ca Sỉ Hồng Tâm M.C - Hanau.
-          Thầy Thích Ấn Tâm cùng Quý Phật Tử Frankfurt.
-          Quý Vị Thiên Chúa Gíao.
-          Giáo Sư Tiến Sỉ Nguyễn Thanh Châu ( Cụ Châu ) – Wiesbaden.
-          Nhà Văn kiêm Nhà Báo Đinh Lâm Thanh - Paris
-          Tiến Sỉ Trần Thanh Hải , Đại Diện Đảng Dân Tộc Châu Âu - Dortmund.
-          Chiến Hửu Nguyễn Hữu Dõng , Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Hội Cựu Chiến Binh QLVNCH Châu Âu.
-          Vỏ Sư Võ Văn Tiến cùng Môn Sinh Vo Vi Nam Việt Vỏ Đạo – Vương Quốc Bỉ.
-          Chị Bình cùng Ban Văn Vũ Điểm Sáng – Darmstadt.
-          Kỷ Sư Vũ Duy Toại cùng Ban Kịch – Witte. ( kịch thơ: Hận Nam Quan )
-          Nhạc Sỉ Nguyễn Văn Nghệ tư Ve Sầu cùng Phu Nhân – München.
-          Nhiếp Ảnh Gia Trùng Dương Nguyễn – Thuỵ Sỷ.
-          Bà Phạm Thị Nga, Hội Trưởng Hội Cao Niên Frankfurt.
-          Bà Nga cùng Ban Chấp Hành Hội Phụ Nữ Frankfurt.
-          Ông Nguyễn Văn Thành Hội Trưởng cùng Ban Chấp Hành Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản München.
-       Đại diện Hội Người Việt Tỵ Nạn cs Köl.
-          Tiến Sỉ Lê Hoàng, Chủ Tịch Mặt Trận Dân Chủ Việt Nam Hãi Ngoại – Berlin.
-          Ông Nguyễn Văn Tân Hội Trưởng Hội Người Việt Tỵ Nạn CS Nünberg
-          Ông Võ Hùng Sơn Hội Trưởng Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Frankfurt.
-          Ban Chấp Hành Hội Người Việt Ty Nạn Cộng Sản Ruhr Gebiet – Thế hệ thứ 02.
-          Ông Lê Trần Tỉnh Đại Diện Đảng Dân Chủ Hải Ngoại – München.
-          Ông Nguyễn Quý Đại Nhà Báo Tự Do  - München.
-       Ban Nhạc Lương Quốc Đinh - Trí - Lân - Sơn.
-       Anh Thái : Phụ trách âm thanh - Babenhausen.
-      Quý Ca Sỉ : Bích Phương , Thanh Xuân, Minh Yến, Thu Hồng, Minh Nguyệt, Thu Thuỷ, Lê Quang,  Minh Đức , Cô Nga , Minh Anh , Kim Tơ Phi Bằng.
-          Quý Đồng Hương Tỵ Nạn Cộng Sản tại Châu Âu.
-          Quý Anh Chị Em Ban ẩm Thực.

Trong buổi Tổ Chức có điều gì thiếu sót xin Quý Vị niệm tình thứ lổi.
Xin chân thành cảm tạ.

T.M. Ban Chấp Hành.
          Chủ Tịch

     Lê Trung Ưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét