Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

KHÔNG ĐÁNH MẤT LỬA TIN

KHÔNG ĐÁNH MẤT LỬA TIN.


Veröffentlicht am 12.05.2013
Chúng con, giới trẻ Việt Nam tại Sydney xin kính dâng Mẹ Việt Nam món quà bé nhỏ của chúng con trong ngày Mother's Day. "Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn còn đây."

Never Lose The Light Không Đánh Mất Lửa Tinè
                                                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét