Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

HÀI CỐT : NGUYỄN VĨNH LÂN - SQ : 681137969


                                                                        

 Xin cố gắng chuyển đi làm phước
Kính chuyển

Xin cố gắng chuyển đi làm phước.

Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một người lính đã chết trận tại NHA TRANG, thuộc tỉnh KHÁNH HÒA có thẻ bài ghi rõ:

*Họ tên : NGUYỄN VĨNH LÂN
*Số quân : 681137969*
*Loại máu : O + 


Nếu ai là thân nhân của quân nhân nói trên
xin vui lòng liên lạc Ni sư Thông Mẫn.
Tel: 0935.899.347 


Nhờ quý vị chuyển E-mail nầy đến những người mình quen biết may ra chúng ta có thể tìm được thân nhân của người này, để vong linh của người quá cố được đoàn tụ với gia đình. Đây là việc làm nhân đạo, xin chuyển tiếp
Xin cám ơn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét