Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

QUỐC TẾ VẬN ĐÒI TỰ DO TÔN GIÁO VÀ SINH HOẠT ĐẤU TRANH

  
Sinh hoạt đấu tranh của PT tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại từ ngày 8 tháng 1 đến 31 tháng 1 năm 2013.
Jan 31, 2013 by The-Hung LAI
Message from The-Hung LAI:
Kinh chuyen den nBS Nguyen Y Duc Tran trong, Lai The Hung
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser: https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=113637569053638074378&target=ALBUM&id=5839841763813106769&authkey=Gv1sRgCNGS1p3X_4yoygE&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét