Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

HIẾN PHÁP PHẢI LÀ CỦA NHÂN DÂN

THỨ BẢY, NGÀY 02 THÁNG HAI NĂM 2013

Đất nước đã đang tang thương, bên bờ vực nội thuộc Tàu cộng


                       

Cứ mỗi 10, 15 năm các vị trong giới lãnh đạo đảng cs VN sau khi về hưu lại phát biểu thẳng thắn về những “thời cơ bị mất”, “cơ hội bỏ lỡ”, “ràng buột trong cơ chế”, “bức tường lập trường, giai cấp”, “trên bảo dưới không nghe”, “đảng là vua tập thể”, “cơ chế mắc lỗi hệ thống”, “tham nhũng đã thành ung thư”…Kết quả là, các thế hệ kế tiếp cứ ngồi yên chịu đòn tại, bị… cái “ông lịch sử”, kể cả chấp nhận sống với “một bầy sâu làm tiêu cái đất nước này”, làm mất cả biển Đông và mất nước về tay ngọai bang....


Có một cách hữu hiệu để đưa đất nước vượt qua tang thương, đó là loại bỏ ách cai trị độc tài cộng sản, thay vào đó là một nền chính trị dân chủ tự do pháp trị tôn trọng nhân quyền, thiét lập một bản Hiến pháp dân chủ tự do pháp trị, tôn trọng nhân quyền, tương tự như bản Dự thảo HP 2013 đang được phổ biến rộng rãi

Hiến Pháp dân chủ đa đảng sẽ tốt cho tất cả mọi người và tốt cho cả con cháu của chúng ta sau này, dĩ nhiên tốt cho cả con cháu của các nhóm lợi ích hiện nay vì không có thế lực nào dám cướp tài sản của gia đình con cháu của quý vị sau này. Quân đội công an, Nghị sĩ, tòa án VKS sẽ sống ngẩng cao đầu chứ không bị kẻ khác sai khiến chỉ làm công cụ bù nhìn cho một nhóm người. Con cháu chỉ sống an toàn trong chế độ dân chủ tự do.

Kiến nghị về thay đổi hiến pháp 2013 của trí thức và nhân sĩ Việt Nam vừa khởi xướng ngày 19/12/2012 là một kiến nghị phản ánh trí tuệ và tâm huyết và đầy trách nhiệm của những người Việt Nam yêu nước. 

Nếu được phổ biến rộng rãi, vận động nhiều hơn nữa cho mọi tầng lớp người dân có cơ hội tham gia, thức tỉnh lòng người, chắc chắn giới lãnh đạo đảng cs VN phải lắng nghe và chấp nhận. Vì người Việt tỉnh táo nào cũng có khả năng nhận thức rằng diễn biến hòa bình luôn là diễn biến tối ưu cho tương lai Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam.

Bản Kiến Nghị về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 này đã thực sự trở thành một loài chim báo bão chưa có tiền lệ trong lịch sử nhiều cay đắng của một Việt Nam Cộng Sản cận đại.

Trên 1000 chữ ký công khai tại một xứ sở nổi tiếng độc tài và khắc nghiệt về chính trị có giá trị tương đương cả trăm ngàn chữ ký thu thập được tại một xứ sở dân chủ, đủ gánh nặng để trở thành một đòi hỏi chính đáng cho một cuộc trưng cầu dân ý toàn dân trước Quốc Hội.

Đây cũng là một cơ hội không bao giờ nên bỏ lỡ nữa đối với những người Cộng sản chân chính và thức thời nào còn nghĩ đến tương lai của Đất Nước, trong đó có cả chính tương lai con cháu của mình.

Một chuyến tàu lửa mang cơ hội cho những thay đổi hòa bình hiếm hoi cho cả dân tộc vừa sắp vào sân ga.

 DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN diendancongnhan.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét