Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Hình ảnh Buổi Lễ Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam Tại vùng Odenwald vào Ngày 20.10.2012

Vài Hình Ảnh Buổi Lễ Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam 
Tại vùng Odenwald vào Ngày 20.10.2012 do Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vùng Odenwald tổ chức

( Xin vui lòng bấm vào hình để xem toàn bộ hình ảnh ngày Lễ )
( Xin vui lòng bấm vào hình để xem toàn bộ ảnh )

( Xin vui lòng bấm vào hình để xem toàn bộ hình ảnh ngày Lễ )
( Xin vui lòng bấm vào hình để xem toàn bộ ảnh )

( Xin vui lòng bấm vào hình để xem toàn bộ hình ảnh ngày Lễ )
( Xin vui lòng bấm vào hình để xem toàn bộ ảnh )

Vì Lý do không có thời gian , cũng như yêu cầu của quý đồng hương mong xem được hình ảnh của ngày Lễ nên tạm thời ban điều hành đưa lên trang Blog nầy . Mong Quý đồng hương thông cảm và trang Blog nầy sẽ Chính thức là trang thông tin cho cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vùng Odenwald 
Xin chân thành cám ơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét