Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

THÔNG BÁO : Nhóm Vinh Danh Cờ VàngViệt Nam tham dự cuộc đi bộ 80 km.

Bildergebnis für cờ vàng ba sọc đỏ
 -
THÔNG BÁO
--v/v.  Nhóm Vinh Danh Cờ VàngViệt Nam tham dự cuộc đi bộ 80 km. “Kennedymars   80 van de Langstraat”, với 2 tham dự viên Lưu phát Tấn (Hòa Lan) và Nguyễn hữu Xương (Pháp Quốc) trong ngày 09 & 10
tháng 9 năm 2017 tại Waalwijk – Hòa Lan.
Kính mời đồng hương cùng tham dự rước Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong đoạn đường cuối.

-Để tiếp tục Vinh Danh ngọn Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, là biểu tượng của người Việt Quốc Gia, nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Việt Nam sẽ tham dự  cuộc đi bộ  “Kennedymars  80 van de Langstraat”, tổ chức lần thứ 37 tại thị xã Waalwijk Hòa Lan và cũng là lần thứ 12 mà chúng tôi tham dự .          Trong khoảng thời gian từ 20:00 giờ ngày thứ bảy 09-9-2017đến 16:00 giờ ngày chủ nhật 10-9-2017 chúng tôi sẽ vượt đoạn đường 80 km, qua 16 trạm kiểm soát,  với lá Cờ Vàng trong tay.
Ngày chủ nhật 10-9-2017 khoảng 16 giờ, phái đoàn Vinh Danh Cờ Vàng Việt Nam sẽ đến  tòa thị chính của thị xã Waalwijk để kết thúc đoạn đường 80 km. Chúng tôi kính mời quý đồng hương cùng tham dự trong đoạn đường vài cây số cuối này, hỗ trợ bằng cách tiếp đón hoặc cùng phái đoàn rước ngọn Cờ Vàng kết thúc hành trình.
 
Trân trọng thông báo và kính mời.
Hòa Lan,  ngày 30  tháng 08 năm 2017
​t/m ​
Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Việt Nam
LƯU  PHÁT TẤN
     Lưu Phát Tấn: điện thư luuphattan1975@gmail.com
Điện thoại: 
​ 
--+31.6.84674304   (Lưu Phát Tấn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét