Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

NGUYỆN ĐỒNG HÀNH CÙNG ANH - EM !

Kính tng quý Anh Ch Em Tù nhân Lương Tâm trong nước. Xin nguyn Đng Hành cùng Quý Bn đang b chế đ cng sn đàn áp dã man, tù đày, t bao năm qua, và hin nay).

Võ Đ
i Tôn

H
ơn mười năm trong ngc tù tăm ti
Tôi luy
n hn đ thy rõ tim nhau.
Và hôm nay, dù trùng kh
ơi ngăn li
Tôi "nhìn" ANH : - đang đ
ng, ngng cao đu.
Tôi "th
y" EM : - không e l âu su
Mà vang ti
ếng, thách "lut rng đm máu" !
X
"công khai" nhưng như phường tho khu
C
ướp git cho nhanh, bế mc, h màn.
N
ơi góc tường ch còn tiếng loa vang :
M
y chc năm tù - tng cng !
ANH không đ
ược nói gia by lang lưỡi ngng
EM ch
được nghe bn án sn trên bàn.
V
con ANH : "gom vào din nghi can"
B
lt áo vì "T Do - Yêu Nước" !
H
dùng đến c ngôn t côn đ, hn xược

Thay Hiến Pháp bng hai tiếng " Xê Xê" (C...C...) ! (1*)
Ch
ng con EM : trên đn bót chưa v
Vì b
cm ra "tòa" nghe x án !
ANH có t
i gì ? - ch mong nhìn Ánh Sáng
Đ
ược ri vào tng đáy ngc Dân đen.
Cho ANH h
ưởng dù mt chút Nhân Quyn
Khi bày t
Lòng Thc Tâm Yêu Nước !
Cho T
Do được phơi trn bo ngược
Chuy
n thương đau ra thế gii bên ngoài !
EM có t
i gì ? - li thng thiết bi ai
Mong th
c tnh nhng con người "vô cm".
Th
ế h ca EM, cui đường hm thê thm
Mu
n vùng lên đòi li nng Bình Minh.
Đ
EM không còn phi chng gy, làm thinh,
B
t cúi mt trước hung tàn bo lc.
M
y chc năm tù, li tuyên đy áp bc
Thêm m
t ln tiếng máu thét vang lên.
C
Đ pht phơ trên thành ph, cung đn,
Thêm l
n na chói chang màu Ti Ác.
Xin ANH bình tâm,
Th
ế gii này không phi toàn sa mc
V
n còn Người đang tiếp bước theo ANH
Đòi l
i T Do, L Sng an lành
Cho Dân T
c cùng Năm Châu vng tiến.
Xin EM hãy c
ười vang hãnh din
Chúng tôi còn theo dõi bóng EM đi.
Dìu chân EM qua l
i nguyn kiên trì
Không khu
t phc trước gông xing nhc ti.
Bao ch
ế đ đc tài đã tan thành tro bi
Theo v
ết du loang.
T
máu tim ca hàng triu dân oan
Kh
ơi ngn la thành cung phong bão t.
S
đt tan bao vũng ly chế đ
S
san bng bao thách đ Lòng Dân.
Chúng tôi đây, xin góp s
c chung phn
Gi
Tâm Nguyn cho vuông tròn Đo Lý.
Chúng tôi s
không cười vang tha chí
Khi đ
t nước lm than.
Dù đ
ược sng trong kiếp tm an nhàn
Và đ
ược hưởng đy T Do Dân Ch
N
ơi x người - vn hoài mơ Quê cũ,
Xin song hành theo b
ước ca ANH - EM.
Chúng tôi đây, ch
ưa h trn bóng đêm
Vì L
ương Tâm vn còn khơi rc sáng.
Ánh bình minh s
rng
Dân T
c s hi sinh.
Xin ANH c
ười qua mt thoáng nhc-vinh
Ch
mong Sng gia lòng son T Quc.
Xin EM th
n nhiên, đng khóc,
Vì EM là hoa g
m ca Tri Xuân.
Trên hành trình còn ti
ếp din gian truân
Tôi xin nguy
n không bao gi b cuc.
Xin hãy ch
, chuyn tay tng bó đuc
Th
p sáng Nim Tin,
Cùng Toàn Dân đòi l
i - không xin -
Đ
i T Do vĩnh hng, dâng T Quc !

Võ Đ
i Tôn
H
i ngoi .

- 1* - tên trung tá công an VC Vũ Văn Hi
n, phó công an phường 6 qun 5, Saigon , đã ngang nhiên chi th : "T Do cái Con C..." !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét