Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Mein Vortrag in FES am 25.4.17

https://www.youtube.com/watch?v=wBDsPCg5Zsk
www.youtube.com
Buổi ra mắt sách và hội thảo về Di dân Việt tại Đức do quỹ Friedrich Ebert Stiftung và Trung tâm tư liệu & Bảo tàng di dân Đức (DOMiD) tổ chức tại Berlin hôm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét