Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Bài nói chuyện ngày 25.4.17 tại Friedrich Ebert Stiftung , đã được chuyển ngữ tiếng Việt tại ch ...


https://www.facebook.com/nguoibuon.gio.9/videos/1410795135645442/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét