Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

Khai giảng lớp Việt Ngữ.                        CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
                                                       TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN

                                             Verein der Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlinge
                                                                   Im Odenwald und Umgebung e.V.
                                         -------------------------------------------------------------------------------

                                                            THƯ MỜI
V/v : Khai giảng lớp Việt Ngữ.

Kính thưa Qúy Phụ Huynh.

Để bảo tồn Văn Hóa tộc Việt, đồng thời cũng nhằm giúp cho tương lai của Con Cháu về sau, ngày đất nước thật sự an bình, có Tự Do, có Dân Chủ , quyền làm người được tôn trọng; có cơ hội đem khả năng về xây dựng và kiến thiết lại đất nước.
Văn Hóa còn, Dân Tộc còn. Một ngàn năm nộ lệ giặc Tàu, một tram năm bị đô hộ bởi giặc Tây; nhưng Dân Tộc Vệt  vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, một giải sơn hà gấm vóc từ Nam chí Bắc là một bức tranh tuyệt vời đã được vẽ lên bởi xương máu bao đời của Tiền Nhân , mà nền Văn Hóa của Dân Tộc là những màu sắc, là những nét đặc thù để cho bức tranh vượt thời gian để tôn tại.

Có ai muốn xa Quê Hương để sống kiếp lưu vong trên xứ người đâu, nhưng vì lý do và hoàn cảnh bắt buộc phải nhân lấy những bất hạnh như một định mệnh được an bài., dù cuộc sống tạm bợ trên xứ người có trăm, ngàn lần sung túc hơn ở Quê Hương.

´´Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn´´Vì thế, để chuẩn bị cho ngày trở về trong tương lai và tạo cơ hội cho Con Cháu được góp bàn tay của mình vào công cuộc cải tổ và tái thiết lại Quê Hương sau hàng mấy chục năm tiêu điều, rách nát, Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn tại Odenwald sẽ Khai Giảng lớp Việt Ngữ vào ngày 01 tháng 05 năm 2017, vào lúc 12 h30 tại :

                                                 Brücken str. 13   -   64711 – Erbach                                                   
                                                               
Chúng Tôi kêu gọi Qúy Phụ Huynh, vì tiền đồ của Dân Tộc, vì tương lai của Tuổi Trẻ Việt Nam, Khuyến khích, động viên con em mình tham dự lớp Việt Ngữ được Ban Giảng Huấn hướng dẩn hàng tuần vào ngày Chủ Nhật.từ 13h đến 15h.

Trân trọng
T.M.Ban Chấp Hành

Lê Trung Ưng

***Ghi chú:
-        Cô Qùy (Erbach) Ban Giảng Huấn.
-        Cô Lan , Cô Linh : Phụ trách hướng dẫn tập ´´Dưỡng Sinh´´cho Phụ Huynh.
-        Lê Đức Lập : Hội Họa.
***Ngày 01.05.2017: Khai giảng , Sắp xếp lớp học, Hội ý cùng Phụ Huynh ,Trà đàm.
    ( Ban Tổ Chức : Trà , Cà Phê .. Phụ Huynh : Tùy hỹ…. )
Liên lạc :  Lê Trung Ưng: Tl 06062 608832   -  Lý Minh Thanh:Tl 06061 701743


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét