Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Tập Hợp Quốc Dân Việt Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc
Lần 2 Ngày 12 tháng 3 năm 2017


Lời Kêu Gọi Trước Giờ Biểu Tình – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý
__._,_.___
Attachment(s) from Lami_huong@yahoo.com | View attachments on the web
1 of 1 Photo(s)

Posted by: "Lami_huong@yahoo.com" <lami_huong@yahoo.com>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét