Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

THÔNG CÁO THỨ HAI - Tượng Đài Hồ Tặc


                                                                                              Berlin, ngày 05 tháng 02 năm 2017

                                                    THÔNG CÁO THỨ HAI
 
V/v: Phản kháng dựng tượng HCM tại Wien.

 Kính thưa quý vị lãnh đạo tôn giáo,
Kính thưa quý Hội Đoàn , Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng ,

 Như quý vị đã biết về sự thất bại của Cộng Sản VN trong âm mưu tái dựng bảng đồng suy tôn HCM tại Moritzburg ; đó là một thành quả kiên trì đấu tranh vận động  tư tưởng trên 7 tháng trời với chính giới Moritzburg của người Việt tỵ nạn và các thân hữu người bản xứ như ký giả chiến trường  Siemon Netto , bà cựu nghị sĩ Vera Lengsfeld , ông Dr. Matthias Rößler Chủ Tịch Quốc Hội Sachsen , ông Luật Sư Bernhard Bannasch, Dr. Hubertus Knabe , bà Jana Kellersmann , ông  Hans Albrecht Schräpler cựu Tham Tán tòa Đại Sứ VN , ông Alexander W. Bauersfeld , Liên Minh bảo vệ nạn nhân CS tại Đức ( UOKG) và Ban Biên Tập tờ báo Stacheldraht (dây kẽm gai ) .. đặc biệt là sự ủng hộ tuyệt đối của bà Ute Junker ngay từ đầu.
 
 Trong công cuộc tranh đấu này bà Ute Junker đã có sáng kiến làm Petition từ tháng 6/2016 kêu gọi toàn thể mọi người ký tên phản đối . Sáng kiến này của bà Ute Junker và sự ủng hộ chữ ký của mọi người đã góp phần không nhỏ trong việc đánh bại âm mưu của CSVN tại Moritzburg.

 Vụ  Moritzburg vừa tạm lắng vào tháng 12/2016 thì CSVN lại âm thầm mưu mô lập dự án dựng tượng HCM tại Wien từ tháng 8/2016 mà chúng ta mới đây  phát hiện được . Các bạn đồng hành với chúng ta trong trận chiến Moritzburg đã lên tiếng  sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ người Việt tỵ nạn CS để chống lại dự án này tại Wien.

Trong chương trình ủng hộ người Việt tỵ nạn bà Ute Junker lần này cũng đã soạn  một Petition chống việc dựng tượng HCM tại Wien để kêu gọi tất cả mọi người ký tên vào.
 
 Mục đích tối hậu của Liên Hội NVTN tại CHLB Đức là kêu gọi các chính giới Áo hủy bỏ dự án phi lý này , cho nên sự đóng góp của mỗi cá nhân đoàn thể dưới bất cứ hình thức nào vào công việc chống dự án đều rất trân quý.

 Chúng tôi kêu gọi quý vị bỏ chút thì giờ quý báu truy cập vào đường Link này để ký tên vào Petition:
 
 
Xin trân trọng cám ơn quý vị.
 
TM Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét