Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Sài gòn nóng lên với các nhóm ca khúc Cờ Vàng công khai biểu diễn khắp nơi hát cho đồng bào tôi ngheKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét