Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Điều chỉnh nhiệm vụ của BCH Liên Hội

                                              BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE
                                                   IN DER BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND e.V.
                                                       Reg.Nr.9325 Amtsgericht Frankfurt am Main
                                              c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435  in 12313 Berlin
                           Email: hoangml69@hotmail.com --   Internet www.lienhoinvtn.de
                                                                       
 
Kính thưa quý anh trong Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức
Vì nhu cầu cấp thiết của Liên Hội , đặc biệt là sự nhiêu khê trong  công tác đối nội , chúng tôi phải thích ứng điều chỉnh nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Liên Hội như sau:
·          Hoàng thị Mỹ Lâm                Chủ Tịch
·         Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh         Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
·         Ông Phạm Công Hoàng       1.-Phó Chủ Tịch Nội Vụ
·         Ông Nguyễn Văn Rị              2.-Phó Chủ Tịch  Nội Vụ kiêm Thủ Quỹ
·         Ông Lê Trung Ưng               Tổng thư Ký
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự cống hiến nhiệt tình của ông Nguyễn Văn Rị .
Xin trân trọng kính  báo.

TM Ban Chấp Hành Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.
Hoàng Thị Mỹ Lâm
------------------------------------------------------------------------------------
 Bankverbindung: Herr Nguyen van Ri, Dahlenerstr.687,41239 Mönchengladbach
      IBAN  DE03 3106 0517 2208 4110 15 Volksbank Mönchengladbach eG
                          Thông tin trên mạng. Internet: w.w.w.lh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét