Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Nghị Quyết THAY ĐỔI TÊN NGÀY QUỐC HẬN

Kính thưa Qúi Vị :
 
Sau khi đưa ra bằng chứng về cái Nghị Quyết THAY ĐỔI TÊN NGÀY QUỐC HẬN thành NGÀY CỰU CHIẾN  SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ mà Hội Phụ Nữ Việt Nam Niềm Nhớ Không Tên của Bà Christine Đoàn đã thông báo ra trong Cộng Đồng Trung Tâm Floria vào thượng tuần tháng 4 vừa qua . Chúng tôi nhận thấy có một dữ kiện rất quan trọng xin thưa cùng qúi vị
 
Đành rằng trong cuộc đời này bất cứ một cuộc tranh luận nào cũng khởi đầu bằng sự khác biệt nhau qua chữ và nghĩa . Chỉ cần MỘT CHỮ cũng đủ khơi nguồn.
 
Trong bản Nghị Quyết này cho dù trong câu chót ông thị trưởng Buddy Dyer có xác nhận là : (trích)  Ngày 30 tháng 4 năm 2016 được công nhận là Ngày của Tháng Tư Đen , thành phố Orlando thương tiếc với người Mỹ gốc Việt và tôn vinh những thành viên của Quân Lực Nam Việt Nam vì những đóng góp, hy sinh và lòng dũng cảm của họ để bảo vệ tự do và dân chủ và nhắc nhở họ rằng sự chiến đấu  của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên (WHEREAS,  on April 30, 2016, which is recognized as Black April Day, the City of Orlando mourns with Vietnamese-Americans and honors the members of the South Vietnam Armed Forces for their contributions, sacrifice and valor to protect freedom and democracy and remind them that their service will never be forgotten)
Đọc câu văn trên rất hay nhưng khi ông Thị Trưởng Buddy Dyer chấm dứt bằng một quyết định: Trích :
 
" Vì thế bây giờ Tôi Buddy Dyer Thị Trưởng của Thành phố Orlando tại đây công bố NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2016 LÀ NGÀY CỰU CHIẾN BINH NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT CUẢ CHIẾN TRANH VIỆT NAM (VIETNAMESE AMERICAN VETERANS OF THE VIETNAM WAR" (NOW, THEREFORE, I, BUDDY DYER, Mayor of the City of Orlando, hereby do proclaim April 30, 2016 as “VIETNAMESE-AMERICAN VETERANS OF THE VIETNAM WAR DAY”)
 
Như vậy chúng ta thấy có gì khác lạ giữa Thư Mời của bà Christine Đoàn gởi ra kêu gọi các hội đoàn tôn giáo, qúi Cộng Đồng và qúi đồng hương đến tham dự ngày được trao tặng  Nghị Quyết Ngày 30/4 là  NGÀY CUẢ CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ
 
 
Nhưng trên thực tế bằng giấy trắng mực đen có ký và đóng dấu của ông Thị Trưởng Buddy Dyer thì Ngày Cựu Chiến sỹ đó cho tất cả cựu chiến binh Người Mỹ gốc Việt đã tham dự chiến tranh Việt Nam mà tìm mỏi con mắt không thầy mấy chữ CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ (VIETNAMESE AMERICAN VETERANS OF THE VIETNAM WAR)
 
 
Đây là một vấn đề rất quan trong vì Bộ Đội Nhân Dân của Hồ Chí Minh khi qua Mỹ trở thành Người Mỹ Gốc Việt và đã từng là cựu Chiến Binh trong Chiến Tranh Việt Nam thì bọn chúng cũng có đủ tư cách để tham dự trong Nghị Quyết này . Vì lẽ cái Nghị Quyết này đã không xác nhận là CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM  CỘNG HOÀ vì không có chữ REPUBLIC OF VIETNAM.
 
Như vậy Thư Mời của bà Christine Đoàn mời đồng hương và các tổ chức Cộng Đồng đến tham dự một Nghị Quyết KHÔNG PHẢI CHO CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ  THÌ ĐÂY CÓ PHẢI LÀ MỘT VẤN ĐỀ RẤT QUAN TRỌNG CHÚNG TA CẦN PHẢI LƯU Ý . KHÔNG LẼ TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN LẠI ĐI VINH DANH LÍNH BỘ ĐỘI CUẢ CSVN ??
 
Vì thế chúng tôi xin lưu ý qúi vị Chủ Tịch Cộng Đồng  và các Tổ Chức Quân Đội tại Orlando khi qúi vị thỉnh cầu Toà Thị Chính Orlando sửa đổi ngày tháng của Nghị Quyết này cũng cần lưu ý là  phải thêm vào chữ VIỆT NAM CỘNG HOÀ . Tốt hơn hết thì xin HUỶ BỎ NGHỊ QUYẾT này
 
Ngoài ra về những ai đứng trong hay đứng đằng sau sự vận động nghị quyết này xin dành quyền thẫm định của tất cả Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hải Ngoại
 
Kính
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
12/4/2016
 
 
Xin đọc Nghị Quyết
 
WHEREAS, the Vietnam War, also known as the Second Indochina War, was fought in Vietnam between 1959-75, involving the Communist North Vietnamese and the Communist-sympathizing National Liberation Front (also known as the Viet Cong) for almost two decades of military conflict with the United States Armed Forces and the South Vietnam Armed Forces; and 
 
WHEREAS,   the United States military advisors remained side by side with the South Vietnam Armed Forces to continue to fight and to defend the Republic of Vietnam and its 19 million population until April 1975, when they were withdrawn; and  
 
WHEREAS,   the South Vietnam Armed Forces demonstrated courage, bravery, honor and commitment to defend the democracy for its people, the Republic of Vietnam; and 
 
WHEREAS, the South Vietnam Armed Forces paid the ultimate sacrifice of more than 300,000 soldiers killed, and at least a million South Vietnamese soldiers wounded in this war; and 
 
WHEREAS,  on April 30, 1975, when ammunition supplies and military equipment were no longer available, the South Vietnam Armed Forces lost their country, the Republic of Vietnam, and lost their honor as many of these brave soldiers were imprisoned by the CommunistNorth Vietnamese in reeducation camps where many perished; and 
 
WHEREAS,   the United States and its Western Allies rescued and resettled many of these brave Vietnamese soldiers and their families to the United States and Central Florida; and 
 
WHEREAS,  these Vietnamese immigrants quickly adapted and have prospered and excelled in all aspects in their new environment including education, military, commerce, technology and also in all branches of government at the local, state and federal levels; 
 
WHEREAS,  the City of Orlando takes great pride in the diversity of people, culture and traditions represented by its residents and recognizes the contributions of Vietnamese-American citizens; and 
 
WHEREAS,  on April 30, 2016, which is recognized as Black April Day, the City of Orlando mourns with Vietnamese-Americans and honors the members of the South Vietnam Armed Forces for their contributions, sacrifice and valor to protect freedom and democracy and remindthem that their service will never be forgotten; 
 
NOW, THEREFORE, I, BUDDY DYER, Mayor of the City of Orlando, hereby do proclaim April 30, 2016 as 
 
“VIETNAMESE-AMERICAN VETERANS OF THE VIETNAM WAR DAY” 
 
          in the City of Orlando. 
 
IN WITNESS WHEREOF, I hereunto have set my hand and caused the Seal of the City of Orlando to be affixed this 30th day of April 2016.  
__._,_.___

Posted by: TonNuHoangHoa <goinhau2000@yahoo.com>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét