Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM LÁ CỜ VÀNG

 
     *Cảm ơn Sử gia Trần Gia Phụng đã có công nghiên cứu và trình bày thật chính xác về các diễn tiến hình thành LÁ CỜ QUỐC GIA VIỆT NAM vàng 3 sọc đỏ.
     - Lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã được chấp thuận và lựa chọn MỘT trong số NĂM mẫu cờ… qua một cuộc “trưng cầu ý kiến”.
     - Lá cờ vàng 3 sọc đỏ không phải của nhà Vua Bảo Đại hay của Vatican hoặc Pháp vẽ ra như tên việt gian Nguyễn Mạnh Quang cùng đồng bọn VC nằm vùng… tuyên truyền khoét lác.
    - Có luận điệu cho rằng, để tiến tới “hoà hợp, hoà giải” với phe CS trong tương lai, cả 2 phe Cộng Sản và Quốc Gia cần hy sinh lá cờ của mình, và đề nghị một lá cờ khác thay thế !!!
    Rõ ràng đây là một đề nghị không thể chấp nhận được :
    1.- Như trong bài viết trên đã vạch rõ, lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ ra đời từ khi Quốc Gia Việt Nam vừa được Pháp trao trả độc lập năm 1948. Đó là lá cờ “thống nhứt” từ Nam chí Bắc, là biểu tượng cho Dân Tộc Việt Nam.
    2.- Trong khi đó, lá cờ Đỏ Sao Vàng là lá cờ của Đảng CSVN không phải của quốc dân Việtnam. Bọn việt gian CS Hànội đã ÁP ĐẶT lá cờ Đảng của chúng làm cờ Quốc Gia là bất hợp pháp, vì nó không đại diện cho cả Dân Tộc VN.
    Xin hãy nhìn qua Liên Xô và Khối CS Đông Âu : Khi Cộng sản cướp chánh quyền, y như Việt cộng, họ lấy cờ Đảng làm cờ Quốc Gia. Nhưng khi chế độ CS sụp đổ, các quốc gia Nga và Đông Âu liền cho phục hồi lá cờ Quốc Gia cũ trở lại.
     Điều nầy có nghĩa là, khi Đảng CS còn thì lá cờ còn; Khi Đảng CS mất thì lá cờ cũng mất theo. Đó là quy luật lịch sử không thể thay đổi. Đảng CS Hànội cũng không thể là ngoại lệ !
     3.- Huống chi, hoàn cảnh nước VN hiện vẫn còn bị chi phối bởi 2 văn kiện quốc tế là HĐ Geneva 54 và HĐ Paris 73. Sớm hay muộn, nhân dân VN sẽ được thực thi QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT của mình. Chế độ CS Hànội sẽ bị loại trừ. Và rồi nhân dân VN sẽ quyết định lựa chọn lá cờ :
     a.- Về nguyên tắc, LÁ CỜ là một sản phẩm do con người làm ra thì con người cũng có thể thay thế qua cuộc biểu quyết của Quốc hội hay Trưng cầu Ý dân.
     b.- Tuy nhiên, chúng tôi mạnh mẽ tin tưởng rằng, hiện nay tuyệt đại quần chúng VN từ Nam chí Bắc đã nhận ra rằng… LÁ CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ chính là LÁ CỜ CHÁNH NGHĨA… mãi mãi sẽ trường tồn với Dân Tộc Việt Nam.
     GÓP GIÓ 30-1-2013
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét