Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Thư Mời - Ngày Quân lực 19.06Thư MỜi
Tham D Ngày Quân Lực 19.06 tại Wiesbaden 2015
« Ngày Hỗ Trợ Anh Em Đồng Đội Bên Nhà »

Kính thưa
Quý Liên Hội, Quý Tổ Chức Đoàn Thể và Quý Đồng Hương Người Việt Quốc Gia tại CHLB Đức
Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu Quân Dân Cán Chính VNCH
Quý Chiến Hữu Hội Viên và Hậu Duệ TTCS/VNCH/Đức Quốc

Ngày 20.06.2015, Ban Tổ Chức TTCS/VNCH/  tại Đức Quốc chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý Vị và Quý Chiến Hữu bớt chút thời gian về Wiesbaden tham dự buổi họp mặt. Trước là để ghi nhớ  Ngày Quân Lực 19.06 năm nay 2015 khi mà CSVN vẫn chưa sụp đổ !. Sau là để xoa dịu phần nào nỗi đau của Anh Em Phế Binh VNCH còn lại nơi quê nhà  - Ngày Quân Lực năm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện với tiêu đích « Ngày Hỗ Trợ Anh Em Đồng Đội Thương Phế Binh Bên Nhà » như chúng ta đã tổ chức trong năm vừa qua tại München 2014 - Kế tiếp là phần «Văn Nghệ Hậu Phương Tiền Tuyến Năm Xưa » sẽ gợi lại trong chúng ta qua ký ức một thời để nhớ do các Giọng Hát Quen Thuộc Thân Thương & Thế Hệ Hậu Duệ VNCH đảm trách.
Ban Tổ Chức xin đa tạ mọi sự cố vấn và hỗ trợ về tinh thần của tất cả Quý Niên Trưởng và các Chiến Hữu ở khắp nơi về đây họp mặt, bắt đầu vào lúc 16 giờ 00 ngày thứ bảy, 20. tháng 06 năm 2015

Địa điểm:   Hội Quán CĐNVTN Wiesbaden
            Gemeinschaftszentrum Schelmengraben
            Hans - Böckler –Straße  5-7
            65199 Wiesbaden

Sự hiện diện của Quý Vị, Quý Niên Trưởng và các Chiến Hữu sẽ mang lại niềm hãnh diện trong tình
Huynh Đệ Chi Binh cho ngày Quân Lực 19.06 năm nay tại Wiesbaden. Nếu Quý Khách nào ngủ qua
đêm, nhớ mang theo túi ngủ, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại Hội Trường.

Trân trọng kính chào Quý Vị, Quý Niên Trưởng và các Chiến Hữu.

Wiesbaden, ngày 11 th áng 5 năm 2015
TM  Ban Tổ Chức  TTCS/VNCH/Đức Quốc

              ConDau 17   
    C/H Nguyễn Văn Năng                                                      C/H Lê Hồng Đức

Mọi chi tiết xin liên lạc:  Các C/H  Võ Văn Tư (06122) 533 36 36, C/H Vũ Ngọc Hải (089) 809 159 58, Lê Trung Ưng  (06062) 60 88 32, Nguyễn Văn Năng (07940) 93 95 83,  Đinh Kim Tân (0441) 38 38 38, Nguyễn Văn Lê (089) 455 484 50, Lê Phi Bằng (089) 312 306 89, Lê Hồng Đức (089) 615 199 86                                                                                                                                                                                                 Địa Điểm Hội Quán CĐNVTN Wiesbaden :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét