Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Sư Việt cộng - Sư quốc doanh

Thầy trò cùng chung tay cho một mùa Phật đản thêm vui tươi nơi Blue Mountains, New South Wales, Australia
h2.jpg

Thầy trò cùng chung tay cho một mùa Phật đản thêm vui tươi nơi Blue Mountains, New South Wales, Australia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét