Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Hình ảnh Lễ Gio Tổ Hùng Vương năm thứ 4894 - Darmstadt
Trungduong Tnguyen hat ein Album mit Ihnen geteilt.
Vào ngày 02.05.2015. Đại gia đình Việt võ Đạo Đức quốc do Võ Sư Trưởng Nguyễn văn Nhàn đã tổ chức lễ Giổ Quốc tổ Hùng Vương tại Damstadt miền Trung nước Đức.
Bildanzeige nicht möglich

Album anzeigen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét