Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Kết quả quyên góp chống bệnh dịch Ebola
Tường trình kết quả quyên góp yểm trợ Cap Anamur chống dịch   
                                   bệnh Ebola tại Freetown
  Kính thưa  quý Tổ Chức , Đoàn Thể và Đồng bào tỵ nạn cộng sản tại Cộng Hoà Liên Bang Đức,
Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hội qua lá thư ngày 24.12.2014,  quý  thân hữu  và các hội đoàn địa phương đã đóng góp nhiệt tình vào quỹ yểm trợ Cap Anamur chống dịch bệnh  Ebola tại Freetown  .
Sau đây là bản liệt kê danh sách các  Hội Đoàn    các   Thân hữu  đã tham gia đóng góp :
- Nha Sĩ Lê Ngọc Túy Hương (Kassel)                            300 €
- Ông Bà Huỳnh văn Bông  (Berlin )                                300 € 
- Hội Người Việt Tự Do Berlin                                        300 €
- Ông Bà Hà Xuân ( Kassel )                                            150 €  
- Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản M'gladbach            1.000 €
- Ông Hoàng Kim Thiên / Việt Nam Haus Berlin              150 €
- Bà Lê Nhất Hiền ( Frankfurt a.M. )                                   50 €
- Bà Phạm Bích Thủy ( Frankfurt  a.M.)                           100 €
-Bà Phương Thị Phi Nga, CT Hội VHPN Frankfurt a.M.     50 €
Hội Người Viẽt Tỵ Nạn CS tại Mannheim                         100€
Tổng cộng số tiền thu được :  2.200 €
Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức xin  chân thành cảm tạ các  Hội Đoàn  và Thân hữu  trước nghĩa cử thương yêu đùm bọc nhân loại.
Berlin ngày 5.4.2015
Nguyễn văn Rị & BS Hoàng Thị Mỹ Lâm
Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét