Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Hoàng-kỳ-ca


 
GS NTV

Nghìn thuở trước, khi cha-ông dựng nước,
Lãy Cờ Vàng làm biểu-tượng giang-sơn .
Ngọn cờ linh-thiêng thắm đượm Quốc-hồn,
Mà Quốc-mẫu Trưng-vương từng soi bóng .

Từ vua Hùng, Cờ Vàng bay lồng-lộng,
Đến Ngô-Quyền lừng-lẫy Bạch-đằng-giang.
Nơi biên-cương, Lý Thường-Kiệt ngâm vang :
Đất Nam, trời Nam, dân Nam làm chủ .Hưng-đạo đại-vương lòng như thác-lũ,
Đã cuốn trôi trăm ngàn vạn quân Nguyên.
Muôn đời sau, sử-sách vẫn lưu-truyền,
Tài thao-lược Bắc-bình-vương Nguyễn Huệ.

Trải năm tháng, qua dần bao thế-hệ,
Đất nước ta không hề đổi màu cờ.
Bao tang-thương, lòng-dạ vẫn trơ-trơ, , 
Cờ Tổ quốc chỉ một màu óng-ánh.

Cờ Vàng ! Cờ Vàng ! Linh-thiêng thần-thánh !
Dân Nam ta không đổi sắc dân ta !
Dù phiêu-lưu bốn bể vẫn một nhà,
Vẫn gìn-giữ Cờ Vàng làm biểu-tượng.

Khi gặp nhau, tìm hình-dung chân-tướng ?
Căn-cước ư ? - Chỉ một mảnh Cờ Vàng !
Là đủ nhìn thấu suốt tận tâm-can,
Đủ nhận biết : ai người chung Tổ-quốc !


Bốn nghìn năm, ta chưa từng đổi nước,
Ta chưa từng thay màu sắc Quê-hương .
Ta chưa từng biến-chuyển ánh huy-hoàng
Của lá Cờ Vàng rộn-ràng lóng-lánh .

Những kẻ mộng-du đi tìm ảo-ảnh,
Đi đêm với Ma, chực đổi sắc cờ .
Hận nghìn đời, lịch-sử sẽ không tha,
Kẻ phản-bội thù nhà và nợ nước. 

Dân Nam ơi ! Hỡi hồn thiêng Tổ-quốc,
Nhớ rằng ta có truyền-thống huy-hoàng,
Cội nguồn ta bền-vững bởi Cờ Vàng,
Không biến-đổi, không gì thay thế được !

GS NTV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét