Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Đại Nhạc Hội ASIA: Gây quỹ xây dựng Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân tại Canada

Thu, 06/05/2014 - 01:11
Thông Tin Đức Quớc

Với sáng kiến của Liên Hội Người Việt Canada muốn xây dựng một Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân tại Canada để lưu trữ những dữ kiện đau thương về “Cuộc Vượt Biển” của tất cả các Thuyền Nhân Việt Nam đang sống khắp nơi trên thế giới, hầu giúp cho thế hệ mai sau hiểu biết xác thực về “Cuộc Vượt Biển” do Cộng Sản Việt Nam gây ra. Sáng kiến này đã được Chính phủ Canada hỗ trợ và được các Cộng Đồng người Việt đồng loạt hưởng ứng.

Nhằm hỗ trợ chương trình gây quỹ nêu trên, chúng tôi Cộng đồng NVTNCS tại Mönchengladbach vùng Niederrhein với sự cộng tác của Liên Hội Người Việt tại Canada tổ chức

Đại Nhạc Hội ASIA
Vào ngày thứ Sáu, 08.08.2014
từ 18g00 đến 24g00
tại Mehrzweckhalle,
Gathersweg 55
41066 Mönchengladbach

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét