Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Diễn Hành Đa Văn Hoá tại Frankfurt am Main, CHLB Đức, Thứ Bảy, ngày 28 tháng 6 năm 2014.


Hình ảnh cuả Trùng Dương Tín Nguyễn.

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany, Saturday, June 28th 2014. Photo courtesy of Tín Nguyễn.

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1148437

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1148437

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét