Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế tại Nữu Ước, Hoa Kỳ


Thứ Bảy, ngày 21 tháng 6 năm 2014

Hình của Destiny Nguyễn

International Immigrants Day Parade, noon Saturday, June 21, 2014, Sixth Avenue (Avenue of the Americas) from 43rd to 56th Street, New York, USA.

Photo of Destiny Nguyễn                                                            


http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3677-3677

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét