Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Đại Tá Lương Xuân Việt được thăng cấp Chuẩn TướngGia đình chúng tôi vừa đươc Đai Tá Lương Xuân Việt , Tư lệnh phó Sư Đoàn 1 Không Kỵ của quân đội Hoa kỳ báo tin cho biết , Việt đả đươc Chính Phủ và bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thăng cấp bậc Chuẩn Tướng Lục Quân tư ngày 20 tháng 5 năm 2014 . Đây là môt vị tướng đầu tiên , người Mỹ gốc Việt trong quân lực Hoa Kỳ . Chúng tôi trân trọng thông báo tin vui đên quý liên trưởng , quý chiến hữu , quý đồng hương . Đây là niềm hãnh diện chung cho cộng đông người Việt ty nạn cộng sản của chúng ta 
         
Thay mặt cho gia đình 
 Lê Xuân Vũ
     
Để tìm tên trong danh sách dưới đây , quý vị nhìn vào ở phần giữa trang ở mục:  May 20 ,14. PN 1718 Army , đếm từ dưới đếm lên , Việt ở hàng thứ 12


May 20, 14     PN1718    Army               The following named officers for appointment to the grade indicated 
               in the United States Army under title 10, U.S.C., section 624:
                
                Colonel Francis M. Beaudette, to be Brigadier General
                 Colonel Paul Bontrager, to be Brigadier General
                 Colonel Gary M. Brito, to be Brigadier General
                 Colonel Scott E. Brower, to be Brigadier General
                 Colonel Patrick W. Burden, to be Brigadier General
                 Colonel Joseph R. Calloway, to be Brigadier General
                 Colonel Paul T. Calvert, to be Brigadier General
                 Colonel Welton Chase, Jr., to be Brigadier General
                 Colonel Brian P. Cummings, to be Brigadier General
                 Colonel Edwin J. Deedrick, Jr., to be Brigadier General
                 Colonel Jeffrey W. Drushal, to be Brigadier General
                 Colonel Rodney D. Fogg, to be Brigadier General
                 Colonel Robin L. Fontes, to be Brigadier General
                 Colonel Karen H. Gibson, to be Brigadier General
                 Colonel David C. Hill, to be Brigadier General
                 Colonel Michael D. Hoskin, to be Brigadier General
                 Colonel Kenneth D. Hubbard, to be Brigadier General
                 Colonel James B. Jarrard, to be Brigadier General
                 Colonel Sean M. Jenkins, to be Brigadier General
                 Colonel Mitchell L. Kilgo, to be Brigadier General
                 Colonel Richard C. S. Kim, to be Brigadier General
                 Colonel William E. King IV, to be Brigadier General
                 Colonel Ronald Kirklin, to be Brigadier General
                 Colonel John S. Kolasheski, to be Brigadier General
                 Colonel David P. Komar, to be Brigadier General
                 Colonel Viet X. Luong, to be Brigadier General                 Colonel Patrick E. Matlock, to be Brigadier General                 Colonel James J. Mingus, to be Brigadier General
                 Colonel Joseph W. Rank, to be Brigadier General
                 Colonel Eric L. Sanchez, to be Brigadier General
                 Colonel Christopher J. Sharpsten, to be Brigadier General
                 Colonel Christipher L. Spillman, to be Brigadier General
                 Colonel Michael J. Tarsa, to be Brigadier General
                 Colonel Frank W. Tate, to be Brigadier General
                 Colonel Richard M. Toy, to be Brigadier General
                 Colonel William A. Turner, to be Brigadier General
                 Colonel Brian E. Winski, to be Brigadier General

-

__._,_.___

Posted by: Gia Cat <giacat54@yahoo.com>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét