Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Lần đầu tiên một Nữ Bác Sĩ lãnh đạo Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức


(Bầu Cử Ban Chấp Hành LHNVTN tại CHLB Đức, Nhiệm Kỳ 2014-2016)

Lời mở đầu: Hân hạnh được Ban Tổ Chức mời nên tôi đã từ Muenchen đi Bonn (cách Munich 560km) tham dự buổi bầu cử Tân Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức.
Sau khi trở về (đi + về trong vòng 26h) nên cũng thấm mệt vì vậy hôm nay tôi mới tóm lược ngắn gọn như có thể buổi sinh hoạt kể trên để giới thiệu đến độc giả xa gần. Là bài tóm lược, nhớ đâu viết đó nên chắc chắn mất trật tự và không tránh khỏi thiếu sót. Mong tham dự viên thông cảm. Trân trọng (NC).
 
* * *
Cựu Ban Chấp Hành

Nhiệm Kỳ Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn (LHNVTN) tại CHLB Đức kéo dài hai năm. Thông thường thì buổi bầu cử lại Ban Chấp Hành LHNVTN tại CHLB Đức trong quá khứ tổ chức tại Frankfurt am Main nhưng lần này có thể nói "bị phá lệ" dựa theo văn thư ngày 09.03.2014 của BCH_LHNVTN , xin trích : "Chúng tôi đã yêu cầu Hội Frankfurt sắp xếp để các Hội đoàn, Đảng phái, Tổ chức Sinh hoạt, Phong trào Văn hoá v.v… thuộc Tập thể Tỵ nạn Chống cộng sau khi tham gia Biểu tình Tuần hành Ngày Quốc Hận vào thứ Bảy 26.04.2014 tại Frankfurt sẽ tập trung để tiến hành bầu cử tân Ban Chấp Hành nhưng Hội Frankfurt không tán thành đề nghị của Liên Hội vì muốn dành thời gian cho Hội thảo và Văn nghệ (sic)".
 
Tôn trọng quyết định của Hội Frankfurt, Liên Hội NVTN tại CHLB Đức đã triệu tập một buổi sinh hoạt riêng để bầu cử tân Ban Chấp Hành Nhiệm kỳ 2014-2016 tại Bonn (Thủ đô cũ của Tây Đức trước khi thống nhất đất nước) vào ngày 24.05.2014, từ 14 đến 19 giờ tại Phòng Hội của Cơ quan Stadtteilverein Dransdorf e.V.
 
Hưởng ứng lời mời của Bs Trần văn Tích, chủ tịch Liên Hội NVTN đã có nhiều hội đoàn và thân hữu về Bonn tham dự buổi bầu cử Tân Ban Chấp Hành, khai mạc vào lúc 14 giờ 30 phút.
 
Sau nghi thức chào Quốc kỳ, hát Quốc ca Việt Nam Cộng Hoà và một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh cho lý tưởng Tự do và chính nghĩa Quốc Gia cũng như những đồng hương thiếu may mắn đã bỏ mình trên đường bỏ nước vượt biên, vượt biển đi tìm Tự Do do anh PCT_Ngoại vụ Tôn-Vinh điều khiển thì Bs Tích chính thức tuyên bố bắt đầu buổi bầu cử.
 
Theo đúng chương trình nghị sự đã soạn trước, Bs Tích lần lượt tường trình những việc mà Ban Chấp Hành (BCH) đã làm trong hai năm qua cũng như không quên đề cập đến việc xin qui chế hội đoàn công ích (Gemeinnützigkeit) cho Liên Hội mà trong quá khứ những BCH tiền nhiệm không/chưa thực hiện (muốn biết lý do rõ ràng thì phải hỏi LHNVTN vì cử tọa không nghe đề cập chi tiết liên quan đến sự kiện này!). Bs Tích còn cho biết vì người thư ký Võ Hùng Sơn (Hội NVTN tại FFm) từ chức, rút ra khỏi BCH_LHNVTN nên tuy tuổi đã cao nhưng vì đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm do NVTN tại CHLB Đức giao phó nên cũng đã phải gánh vác, kiêm thêm chức Thư Ký.
 
Kế tiếp là ông Thủ Quỹ Nguyễn văn Rị tường trình về ngân quỹ của BCH ngày nhậm chức cách đây 2 năm cũng như ngân quỹ hiện có của Liên Hội. Đồng thời ông Rị cũng cho biết là tất cả thành viên BCH phải xuất tiền túi, ngoại sự hy sinh thời giờ, trách nhiệm đối với gia đình để tham gia các sinh hoạt địa phương mà BCH_LHNVTN đã được mời.
 
Ban Chấp Hành cũng không quên cám ơn những người/hội đã thật sự tích cực hỗ trợ cho Liên Hội trong nhiệm kỳ 2012-2014.
 
Hết phần tường trình của BCH thì Bs Tích yêu cầu các Hội đoàn, Tổ chức chống cộng nhận xét, đánh giá Ưu điểm và Khuyết điểm liên quan đến các hoạt động của BCH trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo sự ghi nhận của người viết là một tham dự viên thì đa số ngợi khen cũng như đánh giá BCH nhiệm kỳ 2012-2014 là BCH gồm Bs Chủ tịch kiêm thư ký (Trần văn Tích), phó ngoại vụ (anh Tôn-Vinh), phó nội vụ (anh Công Hoàng), và thủ quỷ (anh Văn-Rị) làm việc với kết quả khả quan nhất, so với các BCH trong quá khứ kể từ hơn hai thập niên qua!
 
Sau khi lắng nghe xong sự đánh giá mục đích rút ưu khuyến điểm, BS Tích thay mặt BCH tuyên bố mãn nhiệm để tiếp tục chương trình nghị sự là bầu Tân Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ mới 2014-2016.
 
Để cho việc bầu cử tiến hành nhanh chóng và hợp lệ, một Tiểu ban Phụ trách Bầu cử đã được Đại hội đồng đề cử gồm chị (xin lỗi không nhớ hết họ) Mỹ-Nga, chị Nhất-Hiền, anh Hữu-Dõng và cụ Nguyễn đình Tâm là người cao tuổi nhất (ngoài 90 tuổi) đến từ Bá Linh.
 
Sau khi thông qua các thể thức cần thiết thì ưu tiên một là bầu cử theo thể thức Liên Danh. Nếu không có liên danh ứng cử thì sau đó sẽ bầu ứng cử viên hoặc đề cử các ứng cử viên theo các chức vụ để bầu.
 
Chỉ có một liên danh duy nhất (xin lỗi không nhớ hết họ) với người thụ ủy là Bác sĩ Mỹ Lâm cùng với các ứng cử viên là anh Công-Hoàng, anh Tôn-Vinh, anh Văn-Rị và anh Trung-Ưng. Bs Mỹ Lâm, anh Kỹ sư Công-Hoàng và Cử Nhân Tôn-Vinh trước đó cũng cho cử toạ biết sơ về lý lịch, quá trình hoạt động của mình.
Tân Ban Chấp Hành

Cuộc bầu cử theo thể thức kín được tiến hành sau đó. Kết quả Liên danh của Bs Mỹ Lâm đã được đại hội đồng tín nhiệm và đắc cử với tỷ lệ rất cao là 89,47% (có 2 phiếu bất hợp lệ mặc dầu Ban bầu cử nhắc đi nhắc lại 3 lần là chỉ bỏ phiếu ngắn gọn với đồng ý hay không đồng ý, với sự trùng hợp ngẫu nhiên (?) được ban bầu cử đọc cho cử tọa nghe biết là: "có" !)
 
Như vậy Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức đã có Tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2014-2016. Điểm rất đặc biệt là Tân Ban Chấp Hành sẽ do một nữ bác sĩ lãnh đạo. Kể từ khi thành lập LHNVTN tại CHLB Đức thì đây là lần đầu tiên một phụ nữ đứng ra nhận lãnh trọng trách do NVTN tại Đức giao phó. Đức có bà Merkel, người Việt tỵ nạn ở Đức chúng ta từ nay trong nhiệm kỳ 2014-2016 có Nữ Bác sĩ Mỹ-Lâm, một người đã vượt biển đi tìm Tự Do và được định cư ở Đức từ 1979 !. Đặc điểm khác là BS Trần văn Tích, với vai trò chủ tịch danh dự sẽ hỗ trợ, "truyền lại kinh nghiệm" trong hai năm qua cho Bs Mỹ-Lâm, khẳng định sẽ tiếp nối con đường của Bs Tích.
 
Tân Ban Chấp Hành cho biết ghi nhận những đề nghị của cử toạ và sẽ ngồi lại với nhau để soạn thảo chương trình làm việc cho hai năm 2014-2016 và sẽ thông báo đến BCH các Hội Hội Viên thuộc LHNVTN tại CHLB Đức.
 
Buổi sinh hoạt chấm dứt vào lúc 20h30 sau khi tham dự viên được ban tổ chức khoản đãi thức ăn nhẹ và nước giải khát.
 
Người viết xin được Chúc Mừng Tân Ban Chấp Hành và chúc thành viên của Tân BCH luôn dồi dào sức khỏe và đạt được kết quả mong muốn trên con đường hy sinh phục vụ bất vụ lợi cho Tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại CHLB Đức .
 
* © Ngọc-Châu tóm lược (Nam Đức, ngày 26.05.2014)


# #  Tân BCH_LHNVTN tại CHLB Đức


http://www.vietbao.com/ p113a221901/bau-cu-ban-chap- hanh-lien-hoi-nguoi-viet-ty- nan-tai-chlb-duc-nhiem-ky- 2014-2016

http://vietvungvinh.com/2013/ index.php?option=com_content& view=article&id=4587:bau-cu- bch-lien-hoi-nguoi-viet-tai- chlb-duc&catid=55:vietnam-hai- ngoai&Itemid=76

http://www. diendannguoidanvietnam.com/ index.php?option=com_content& view=article&id=2083:bu-c-ban- chp-hanh-lien-hi-ngi-vit-t-nn- ti-chlb-c-nhim-k-2014-2016ngc- chau-tom-lc-&catid=1:bn-tin& Itemid=3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét