Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Biểu Tình Tưởng niệm Ngày Quốc Hận 03.05.2014 tại Odense, Denmark.

 

Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"


Hình ảnh cuả Vương Nhi.
Vietnamese Demonstration and Commemoration of the Black April 30.04.1975 on Saturday, May 3rd 2014 in Odense, Denmark. Photo courtesy of Vuong Nhi.

Demonstration and Commemoration of the Black April 30.04.1975 on Saturday, May 3rd 2014 in Odense, Denmark.

Demonstration and Commemoration of the Black April 30.04.1975 on Saturday, May 3rd 2014 in Odense, Denmark.

Demonstration and Commemoration of the Black April 30.04.1975 on Saturday, May 3rd 2014 in Odense, Denmark.

Demonstration and Commemoration of the Black April 30.04.1975 on Saturday, May 3rd 2014 in Odense, Denmark.

Demonstration and Commemoration of the Black April 30.04.1975 on Saturday, May 3rd 2014 in Odense, Denmark.

Demonstration and Commemoration of the Black April 30.04.1975 on Saturday, May 3rd 2014 in Odense, Denmark.

Demonstration and Commemoration of the Black April 30.04.1975 on Saturday, May 3rd 2014 in Odense, Denmark.

Demonstration and Commemoration of the Black April 30.04.1975 on Saturday, May 3rd 2014 in Odense, Denmark.

Demonstration and Commemoration of the Black April 30.04.1975 on Saturday, May 3rd 2014 in Odense, Denmark.

Tưởng niệm Ngày Quốc Hận 03.05.2014 tại Odense, Denmark.
Hình ảnh cuả Vương Nhi.
Vietnamese Demonstration and Commemoration of the Black April 30.04.1975 on Saturday, May 3rd 2014 in Odense, Denmark. Photo courtesy of Vuong Nhi.

Tưởng niệm ngày quốc hận 03 - 05 - 2014 tai Odense Denmark

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét