Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Phản đối Đại học Bonn mời H.Kissinger giảng dạy

Trần Văn Tích
Viện Đại học Bonn dự định thiết lập một giảng toà cho Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, người từng chủ trương bỏ rơi Việt Nam Cộng Hoà đưa đến thảm hoạ 30 tháng tư.

Ngay khi mới thành hình, kế hoạch của Đại học Bonn đã bị phản đối từ nhiều phiá. Ngày hôm qua, 31.03.2014, hơn một trăm nhà khoa học đã cho phổ biến một Thư Ngỏ nhằm chống đối chức giáo sư dành cho Kissinger. Trước đó đã có nhiều tổ chức thuộc những đảng phái chính trị khác nhau lên tiếng phản kháng. Lập luận chính là xem Kissinger như một tội phạm chiến tranh đối với nhân loại vì ông ta đã giật dây vụ đảo chính quân sự ở Chile năm 1973, đã ủng hộ chế độ quân phiệt ở Argentina đầu thập niên 70 và đã dung túng vụ xâm lăng vùng Đông-Timor ở Nam dương năm 1975.

Về phần mình, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức nhìn Henry Kissinger như một kẻ phản bội dân chủ tự do và phẩm giá con người khi nhẫn tâm bỏ mặc quân dân Việt Nam Cộng Hoà đơn độc đối đầu với toàn khối cộng sản chỉ vì mục tiêu duy nhất nhằm chấm dứt cho kỳ được sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Nam Việt Nam, khiến cả triệu triệu nhân mạng bị hy sinh, bị tù đày, bị ngược đãi, bị truy bức, bị khủng bố trong khi năm 1954, người Pháp đã tạo được một hoàn cảnh tương đối thuận lợi để những người chống cộng có đủ thời gian di tản và di cư vào vùng tự do dưới vỹ tuyến 17.

Vận dụng lập luận vừa trình bày qua ý thức được trách nhiệm của mình, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức đã có thư đề ngày 01.04.2014 thỉnh cầu Ông Viện trưởng Viện Đại học Bonn, Giáo sư Tiến sĩ Jürgen Fohrmann, xét lại dự kiến của Viện Đại học, dẫu biết rằng theo phát ngôn viên Viện Đại học Andreas Archut nói với báo chí ngày hôm qua 31.03 thì sẽ không có gì thay đổi trong chủ trương liên hệ.

Sau đây là nguyên văn Đức ngữ thư gửi Ông Viện trưởng Viện Đại học Bonn với nội dung vừa được trình bày. Thư đánh máy trên ấn chỉ của Liên Hội, có huy hiệu với Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ và có đóng dấu tròn của Liên Hội bên cạnh chữ ký của người viết thư.

BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
c/o Dr. med. Tran Van Tich, Westpreußenstr. 3, 53119 Bonn
E.mail : tranvantich@hotmail.de, Tel : 0228-44679696
Seiner Magnifizenz
Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
Herrn Professor Dr. Jürgen Fohrmann                                                             01. April 2014
Regina-Pacis-Weg 3
53113 Bonn
Euer Magnifizenz,
Mit tiefer Bestürzung erfahren wir durch die Medien, dass eine Stiftungsprofessur zu Ehren des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger an der Bonner Universität geplant sei.
Als Exil-Vietnamesen und Opfer der Weltpolitik von Henry Kissinger im Vietnamkrieg mit der Machtübernahme der Kommunisten am 30.04.1975, sind wir der Meinung, dass Herr Kissinger ein Verräter der Freiheit, der Demokratie und der Menschenwürdigkeit ist, als er unser Volk, unsere Armee brutal, inhuman und grauenhaft im Stich gelassen hat mit dem einzigen Ziel, die amerikanische Intervention in unserer Heimat um jeden Preis zu beenden. Als Folge sind Millionen unserer Landsleute gestorben, gefangen, gefoltert, terrorisiert, geflüchtet. 1954 haben auch die Franzosen versucht, den Krieg mit dem Vietminh zu beenden, jedoch mit humanitären Bedingungen, so dass Millionen Vietnamesen die Möglichkeit hatten, in aller Sicherheit und ohne jeglichen Schaden Nord Vietnam zu verlassen.

Im Namen unzähliger Opfer der Politik von Herrn Henry Kissinger im Indochina Krieg – nicht nur in Vietnam sondern auch in Kambodscha und Laos – wenden wir hiermit höflichst an Sie mit der speziellen Bitte, Ihren Plan diesen Politiker als Namensgeber für eine neue Professur an der Bonner Universität zu überdenken.
Mit vorzüglicher Hochachtung verbleiben wir, Magnifizenz,
Ihr ergebener
Dr. med. Tran Van Tich
Vorstandsvorsitzender

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét