Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Biểu tình tại Sài Gòn ngày 29,4.2014_trước lảnh sứ quán Mỹ .Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét