Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

THƯ MƠIỦy Ban vận động tham gia Đại Lễ Phật Đản 2558 – năm 2014 và Lễ Tưởng Niệm 39 năm Quốc Hận do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu cùng Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Âu Châu tổ chức tại Quốc Hội Âu Châu – Strasbourg, Pháp  ngày 13 tháng 5 năm 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên lạc:2, rue de Bâle – 67100 Strasbourg, France -Tél:0369814905 – Email:cdnvqgac@yahoo.com

THƯ MƠI
Tham gia Đại Lễ Phật Đản 2558 – năm 2014 và Lễ Tưởng Niệm 39 năm Quốc Hận do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu cùng Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Âu Châu tổ chức tại Quốc Hội Âu Châu – Strasbourg, Pháp ngày 13 tháng 5 năm 2014.

Kính gửi:
Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
Quý vị đại diện các đoàn thể đấu tranh, các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, phong trào.
Quý cơ quan truyền thông báo chí người Việt quốc gia.
Quý đồng hương tỵ nạn Cộng Sản
tại Âu Châu và hải ngoại

Kính thưa quý vị,
Thưa quý đồng hương tỵ nạn,

Kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày Cộng quân Hà-Nội, từ rừng sâu kéo vào thủ đô Sài-Gòn, dẵm nát hy vọng cuối cùng của tổ quốc và xé tan hạnh phúc của toàn dân, thì ngày 30 tháng 4 đã trở thành ngày tận cùng đau thương của dân tộc, với tên gọi não lòng: «Ngày Quốc Hận, Ngày Việt Nam đau thương» .


Rồi cũng kể từ đó, «Ngày Quốc Hận 30 tháng 4», mỗi năm, đã trở thành ngày đáng ghi nhớ nhất trong chuỗi ngày lưu bạt nơi xứ người đối với tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta ở hải ngoại, đang hướng mọi nỗ lực đấu tranh để «giành lại quyền sống, quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, ấm no, hạnh phúc và sự toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc» mà bạo quyền Cộng Sản Hà Nội (CSHN) đã chà đạp, khống chế, tước đoạt.

Ngày 30 tháng 4 năm nay, đánh dấu 39 năm Quốc Hận, chúng ta, hơn một lần nữa, tiếp tục dương cao ngọn cờ chính nghĩa tự do của dân tộc trước dư luận thế giới và lương tri nhân loại về nỗi đau trầm thống của tổ quốc cùng muôn vàn thống khổ mà đồng bào cả nước đang phải gánh chịu nơi quê nhà Việt Nam; đồng thời, cùng với đại khối dân tộc quốc nội, quyết tâm đẩy mạnh mọi nỗ lực tranh đấu đ «quyền sống, quyền hưởng tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, sớm được phục hồi trên quê hương đất Việt.

Vì vậy, Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam (Trung Ương -  Âu Châu – Gia Nã Đại), Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu, Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tại Pháp, Đảng Dân Chủ Tự Do, Khối 8406 Âu Châu, Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tiểu bang Saarland – Đức, Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Odenwald - Đức, Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Nurnberg - Đức, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Vùng Đông Pháp, Liên Minh Cộng Hòa Việt Nam tại Đức, Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do vùng Ruhrgebiet - Bắc Đức, Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Vùng Ruhrgrbiet-Bắc Đức, chẳng những nhiệt liệt hưởng ứng mà còn tích cực tham gia mọi sinh hoạt Ngày Đại Lễ Phật Đản 2558 – năm 2014 cùng Lễ Tưởng Niệm 39 năm Quốc Hận do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Âu Châu tổ chức tại Quốc Hội Âu Châu – Strasbourg, Pháp ngày 13 tháng 5 năm 2014 tới đây, 

Ủy Ban chúng tôi, ước mong được quý vị, quý đồng hưởng ứng và tích cực tham gia.
Trân trọng,
Âu Châu, ngày 29 tháng 3 năm 2014.

- Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam (PT -  Trung Ương): Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Chủ Tịch Ban Thường Vụ Hội Đồng Điều Hành Trung Ương PT – Little Saigon, Californie-Hoa Kỳ), - GS/TS Nguyễn Thanh Liêm (Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương PT – Little Saigon, Californie-Hoa Kỳ), - Hòa Thượng Thích Giác Lượng (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương PT – San-José, Californie-Hoa Kỳ),- Linh Mục Nguyên Thanh (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương PT– Little Saigon, Californie-Hoa Kỳ),- Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương PT – San José, Bắc Californie, Hoa Kỳ), - Ông Nguyễn Tấn Đức (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương PT – Atlanta, GA, Hoa Kỳ), - GS Tăng Ngọc Hiếu (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương PT- Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ), - Ông Cao Xuân Khải (PTTK Ban Điều Hợp Trung Ương PT), – Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ - Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang New-Hampshire, Hoa Kỳ).
- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam: Thượng Nghị Sỹ Ngô Thanh Hải (Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương – Montréal, Canada), - BS Nguyễn Quốc Nam (Thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương – Đặc trách Âu Châu và Úc Châu – Paris).
- Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam Gia Nã Đại :- ông Đoàn Đình Thủy (Phó Chủ Tịch Trung Ương PT - Chủ Tịch PT tại Gia Nã Đại – Montréal, Canada). 
- Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam  Âu Châu : - Linh Mục Đinh Xuân Minh (Chủ Tịch - Frankfurt, Đức quốc), - Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Phó Chủ Tịch  – Bern, Thụy Sỹ).
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu: - GS Lai Thế Hùng (Chủ Tịch -  Strasbourg, Pháp), - Cựu Thẩm Phán Trần Đức Lai (Phó Chủ Tịch – Mulhouse, Pháp).
- Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức : -KS Phạm Công Hoàng (Chủ Tịch – Breiman, Đức).
- Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Pháp : BS Phan Khắc Tường (Chủ Tịch – Paris).
- Đảng Dân Chủ Tự Do: ông Trần Tỉnh Lê (Chủ Tịch – Munchen, Đức).
- Khối 8406 Âu Châu: KS Nguyễn Phương Đông (Đại Diện, Nantes - Pháp).
-Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Saarland - Đức:(KS Tạ Văn Khánh – Saarbrucken).
- Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Odenwald - Đức: ông Lê Trung Ưng Chủ Tịch - Odenwald).
- Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Nurnberg - Đức: ông Bùi Văn Tân (Chủ Tịch – Nurnberg).
- Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Vùng Đông Pháp: ông Nguyễn Duy Phương (Chủ Tịch – Strasbourg).
- Liên Minh Cộng Hòa Việt Nam tại Đức: KS Vũ Duy Toại (Chủ Tịch – Witten).
- Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do Vùng Ruhrgebiet - Bắc Đức: bà Nguyễn Thị Niệm (Chủ Tịch – Witten).
- Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Vùng Ruhrgrbiet-Bắc Đức: ông Nguyễn Trần Xuân Phong (Chủ Tịch – Witten).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CƯỚC CHÚ : Mọi liên lạc về Ngày Đại Lễ Phật Đản 2558 – năm 2014 và Lễ Tưởng niệm 39 năm Quốc Hận do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu cùng Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Âu Châu tổ chức tại Quốc Hội Âu Châu – Strasbourg, Pháp ngày 13 tháng 5 năm 2014, XIN LIÊN LẠC :

1/ HT Thích Như Điển (Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu - Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Âu Châu – Phương Trượng Chùa Viên Giác – Hannover, Đức. Tél : +49 511 879 630, hoặc Email : info@viengiac.de
2/ BS Nguyễn Quốc Nam. Tél : 06 15 08 19 99, hoặc Email : lbntravinh@gmail.com
3/ Cựu Thẩm Phán Trần Đức Lai. Tél : 03 89 60 03 98, hoặc Email : duclaitran@free.fr
4/ KS Phạm Công Hoàng. Tél : +49 41 82 95 98 19, hoặc Email : oavdhpc@aol.com
5/ KS Nguyễn Phương Đông :06 63 79 60 30, hoặc Email : phuongdong33@gmail.com
6/ Ông Trần Tỉnh Lê. Tél : +49 89 37 50 88 26, hoặc Email : letranvietnamtd@yahoo.de
7/ GS Lai Thế Hùng. Tél : 03 69 81 49 05, hoăc Email : cdnvqgac@yahoo.com
8/ Ông Bùi Văn Tân. Tél : +49 91 18 14 87 54, hoặc Email : van-tan.bui@gmx.de
9/ Ông Lê Trung Ưng. Tél :+49 60 62 60 88 32,hoặc Email :hongthuy467@t-online.de
10/KS Vũ Duy Toại.Tél :+49 23 02 86 932, hoặc Email :toai vu-duy (vutoaì2000@yahoo.de

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét