Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

 
TÌM GIA ĐÌNH THÂN NHÂN TỬ SĨ QLVNCH
                                                                                 
Vào tháng 4 năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn sau nhà, vốn là một “đụn” cát để mở rộng nơi canh tác, anh Huỳnh Văn Ðình, nguyên là một hạ sĩ quan Biệt Ðộng Quân (HSQ/BÐQ) và anh Trương Văn Niệm, nguyên trung sĩ nhất (TSI) thuộc Tiểu Khu Quảng Tín, tại xã Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên đào thấy bốn thi hài quân nhân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), với các lại quần áo rằn ri đã mục nát, xương cốt và xương sọ đã bị rễ dương bao bọc.
 
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/181146-AN-DUONG-1-400.jpg
Bản đồ bãi biển Thuận An-Thừa Thiên.
 
Bn tm th bài được tìm thy, đc rõ được tên h, s quân và loi máu. Căn c vào hai s quân đu ca ch lc quân VNCH, chúng tôi s ghi thêm năm sinh đ gia đình d nhn ra thân nhân ca mình.Th bài s 1: Ðng Mòi. SQ: 55/210-905. Loi Máu O. Sinh năm 1935.
Th
bài s 2: Trn Quang Minh. SQ: 77/111-653. Loi Máu O. Sinh năm 1957.

Th
bài s 3: Lê Văn Trung. SQ: 73/214-237. Lo
i Máu O. Sinh năm 1953.
Th
bài s 4: Trn Phiên. SQ: 73/117-885. Loi Máu B+. Sinh năm 1953.
Khi khai qu
t, hai anh còn tìm thy đ nón st, áo giáp, dày da đã mc nát theo thi gian, đã được chôn li theo hài ct. V vũ khí, có l đã b tch thu trước khi xác h b vùi lp. Hai anh ch còn gi li th bài, mt s dây đeo, mt cái mung nh, mt qu tim và mt chiếc nhn bng nha và mt chiếc nhn bng kim loi.
 
 http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/181146-AN-DUONG-4-400.jpg
Hình ảnh 4 thẻ bài. (Hình: Tài liệu của ông Trương Văn Niệm)
 
Người đưa tin cho chúng tôi, TSI Trương Văn Nim, quê xã Lc Sơn, xã Phú Xuân, nguyên là quân nhân thuc Tiu Ðoàn 102 Ða Phương Quân (ÐPQ), Tiu Khu Qung Tín, b thương ti mt trn, được phân loi 2, làm công chc ti Ty Thuế V Nha Trang trong nhng ngày cui cùng. Sau ngày 30 tháng 4 anh tr v làng và chng kiến nhiu ngôi m ca anh em quân nhân VNCH t trn trên đường rút quân vào tháng 3 năm 1975, chôn ri rác rt nhiu trong vùng. Tuy vy sau v ci táng quy mô thôn An Dương cho 132 hài ct quân nhân (ch còn được 13 th bài và 1 căn cước) tháng 7 năm 2010, thì chính quyn đa phương ngăn không cho dân đa phương ci táng thêm nhng nm m xiêu lc vì s nh hưởng bt li cho chế đ.
Cũng theo anh Tr
ương Ðình Nim thì hin nay ti xã Phú Hi, thôn C Li còn mt m chôn 17 t sĩ (nghi là anh em Thy Quân Lc Chiến (TQLC)), không có di vt, riêng 4 hài ct có th bài đã được hai anh Nim và Ðình đưa lên vùng đt cao, xây m và có gn bia.
T
ưởng cũng nên nói li, nơi b bin này, mt s quân nhân TQLC đã lên được tàu hi quân ra đi, có nhng người b bt vào tri tù Cng Sn như trung úy Cao Xuân Huy, tác gi “Tháng Ba Gy Súng,” Thiếu Tá Phm Cang, tiu đoàn trưởng (TÐT) Tiu Ðoàn (TÐ) 7, Thiếu Tá Lê Quang Lin, TÐP-TÐ7, Thiếu Tá Phm Văn Tin, TÐT-TÐ5... S người chết, trong đó có Thiếu Tá Nguyn Chí Nam, TÐT-TÐ4, riêng Ði Úy Tô Văn Chiêu thuc TÐ4 và hng trăm người b chết ti ch không tìm được hài ct.
 
 http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/181146-AN-DUONG-5-400.jpg
Một ít di vật. (Hình: Tài liệu của ông Trương Văn Niệm)
 
Qua đin thoi ca chúng tôi gi v Vit Nam nói chuyn vi anh Trương Ðình Nim, anh ao ước chúng tôi sm đưa tin tc này lên các cơ quan truyn thông hi ngoi, cũng như làm sao đưa tin này tr li Vit Nam, đ thông báo cho bn gia đình anh em còn th bài nêu trên biết tin, đ sm đưa hài ct các anh v vi gia đình, nhang khói cho m cúng sau hơn 38 năm lưu lc.
Cũng nh
ư vào năm 2011, trên nht báo Người Vit và chương trình Huynh Ð Chi Binh/SBTN, chúng tôi đã có cơ duyên may mn, đưa tin v ngôi m tp th 152 quân nhân t trn trong ngày lui binh trên bãi bin Thun An, chúng tôi hy vng, hôm nay, bài báo này vi 4 danh tính t sĩ nêu trên s đến được vi người thân trong nhng ngày cui năm này. Gia đình s nhn th bài như là mt di vt quý giá còn li và ci táng hài ct t sĩ đưa v quê nhà an táng.
Xin liên l
c vi chúng tôi, nếu quý v cn biết thêm chi tiết, đ gi an toàn cho nhng người có lòng đang còn li quê nhà.
Trong n
i đau xót ca c mt dân tc, chúng tôi xin nghiêng mình trước nhng anh linh t sĩ và xin gi li chia bun đến vi gia đình nhng người đã khut.
Gia đình có liên h
ti 4 th bài này, xin vui lòng gi thư qua đa ch e-mail: huyphuong37@gmail.com hay vui lòng gi cho chúng tôi s (949) 241-0488.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét